//
home

Ultimul articol

Achiziție. Să cânte părinții, să cânte copiii


Avem în colecție o nouă carte despre muzica copiilor de toate vârstele, scrisă de Mihai Ungureanu, pedagog, compozitor, autor de cărți, educator al  copiilor și părinților. Opera de creație a lui M. Ungureanu este vastă, deja de patru decenii trudește pe tărâmul literar-muzical.  Continuă să îngrijească izvorul culturii naționale , adunând în 600 de fi

le cântece, hore, sârbe, imortalizând astfel o parte din folclorul nostru. A editat anterior zece culegeri de cântece pentru preșcolari și elevi.

În culegeea dată Să cânte părinții, să cânte copii, vine cu un mesaj nou, actual, care trebuie auzit. Pentru perturbarea vigorii rădăcinilor seculare – limba, obiceiuri, tradiții, educația cultural-artistică – este primordial și strategic să se realizeze această direcție  la nivelul familiei. Culegerea e o ediție reușită a dorinței autorului de a reîntrona comunicarea dintre generații prin restabilirea legăturii spirituale trainice între părinți și copii și prin dialoguri muzicale. Cele două compartimente ale cărții cu cântece sunt separate prin câteva articole referitoare la identitatea noastră națională, la relația cu valorile autentice și cu tezaurul spiritual care a ajuns la noi din moși-strămoși. Cartea se încheie cu câteva ghicitori amuzante despre instrumentele muzicale.

Culegerea  Să cânte părinții, să cânte copii poate fi de folos cadrelor pedagogice la școală și la grădiniță, pentru a organiza diferite sărbători

Surse:

Ugureanu, Mihai. Să cânte părinții, să cânte copiii : Culegere de cântece pentru toate vârstele / Mihai Ungureanu; notografie : Anatol Bârsa. – [Chișinău] : Arc, 2018. – 148 p.

http://www.ecoul.md/2015/12/10/poet-printre-copii-si-copil-printre-poeti/#

Comentariu de A. Moldovanu

.

Reclame
  • Stimați utilizatori! O serie de noi ediții muzicale și-au regăsit recent locul în colecția bibliotecii. Cărțile expuse în această revista bibliografică sunt aprobate de Comisia de selecție pentru editarea cărții naționale și apărute cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Turea, Larisa. ABCDoga, un destin în Do major. Am adunat tipul în turbinca mea de călător, l-am presat cărbune și încerc să încălzesc visele dumneavoastră. Eugeniu Doga Cartea a apărut în 2017 la editura Prut Internațional. Volumul dat este unul inedit grație conceptului realizat de autoare, criticul de artă LarisaTurea. Cititorul este surprins de felul cum reușește autoarea să-l prezinte  pe compozitorul Eugen Doga  - din unghiul destăinuirilor sale proprii. Cartea este o mărturie a însăși protagonistului - o serie de mărturisiri, gânduri, amintiri, relatări - fragmente din dialoguri și interviuri pe care le-a avut și le-a retrăit în viața profesională și personală. De fapt, ediția este o minienciclopedie despre valori - despre oameni, locuri, evenimente care au jucat un rol în viața lui. Nume de referință – Anastasia Lazariuc, interpretă, Alexandru Samoiă, dirijor, Nadejda Cepraga, interpretă, Emil Loteanu, regizor, Sofia Rotaru, interpretă, Gheorghe Vodă, regizor, Grigore Vieru, poet;  Moldova-Fim, studiou, Olimpiadă (1980, 2014), competiții sportive internaționale, Saloane muzicale, turnee, teatre, academii, Poduri de Flori, Patrie, Pământ. Cartea este bine structurată, materialele se regăsesc în ordine alfabetică, este însoțită de lista cu informații succinte despre opera de creație a compozitorului Eugen Doga, organizată în ordinea cronologică a anilor. Imaginile din paginile cărții sunt grăitoare, de calitate, Pentru cititori poate fi utilă și informația despre activitatea publicistică a autoarei din lista de la sfârțitul cărții – Larisa Turea, critic de teatru și cinema, eseist, dramaturg. Slivca, Tatiana. Mihai Ciobanu: Cântecele de acasă mă poartă prin lume, Chișinău, 2018, editura Prut Internațional.                                        Incontestabil, Mihai Ciobanu este un interpret de frunte al neamului                                                                                                                românesc. Tatiana Slivca   Cartea cuprinde amintiri din viața interprețului și un album de fotografii, sunt selectate cu grijă  interviurile artistului și referințele expuse de oamenii de creație despre activitatea maestrului ... o carte de amintiri din copilăria sfântă [M.C.] de autoarea Tatiana Slivca, o cunoscătoare a tradițiilor și obiceiurilor, dar mai cu seamă a cântecelor populare. Din acest considerent, cartea se consideră că este o reușită [M.C.] . Conținutul volumului redă povestea de viață și povestea de cântec, experiența anilor de creație a maestrului M. Ciobanu. Autoarea T. Slivca este la prima sa carte, care se bucură de succes din partea admiratorilor de la noi și are un ecou puternic în diaspora românească. Slabari, Nicolae. Folclor muzical din nordul Republicii Moldova : repertoriul violonistic : studiu monografic,Chișinău, 2018, 280 p. Importanța obiectului de studiu este incontestabil, acesta constituind o parte valoroasă a tezaurului spiritual național. În „Argument” este menționat, că necesitatea elaborării monografiei a fost determinată atât de lipsa unor cercetări fundamentale în etnomuzicologia autohtonă, în care să fie tratat folclorul muzical din nordul republicii, interpretat la vioară, cât și de politica actuală și direciile trasate de diferite organizaii internaționle și din Republica Moldova, cu privire la patrimoniul cultural intangibil (Convenția UNESCO (2003), Legea nr. 58 din 29.03.2012). Autorul abordează următoarele subiecte: elucidarea fenomenului interpretării tradiționale la vioară; identificarea reprezentanților artei violonistice, a lăutarilor și dinastiilor de lăutari din perspectiva sincronică și diacronică; tratarea repertoriului muzical sub aspectul conținutului, funcționalității, relațiilor interculturale; clasificarea melodiilor și analiza particularităților ritmice, melodice și arhitectinice ale acestora. Din conținut: Printre primele informații legate de folclorul din nordul republicii sunt cele ce se conțin în lucrările lui Constantin Stamati și ale fiului său Constanti Stamati-Ciurea. Metodologia cercetărilor sunt bazate pe studiile în domeniul etnomuzicologiei și organologiei populare, realizate după anii ′90, de cercetătorul Victor Ghilaș, Vasile Chiseliță, pe lucrările cercetătorilor Teodor Burada, Viorel Cosma, Gheorghe Ciobanu, Igor Mațievski, Boris Kotlearov și alții. Monografia cuprinde o impresionanță „Bibliografie”, Exemple muzicale (patituri muzicale ale lucrărilor) și „Lista lăutarilor violoniști din nordul Republicii Moldova”. Artiști notorii ai scenei lirice naționale: soprana Anastasia Dicescu de autorii Ghilaș, Victor și Dănilă Aurelian Cartea, aprobată și recomandată spre publicare de Consiliul științific al Institutului Patrimoniului Cultural, a apărut în 2018. Studiul încearcă să pună în lumină o personalitate emergență a artei lirice naționale din perioada interbelică, ilustrând un segment al trecutului muzical național prin activitatea sopranei Anastasia Dicescu. La baza cărții au stat prețioase documente din Arhiva Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Academiei Române; Arhiva națională a României, Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, Teatrul Național Academic de Operă și balet din Odesa. Cartea conține „Bibliografie sumară”, „Index de nume proprii”, „Imagini din arhive și colecții personale ale autorilor și rudelor Anastasiei Dicescu. Cartea are 232 pagini  și imagini. Comentariu de Anastasia Moldovanu  

Afișări

  • 224.006 vizualizări

Urmărește-ne

Reclame

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: