Legenda artei corale naționale


Veronica Garștea

95 de ani de la naștere

(9 martie 1927 – 16 iulie 2012)

Veronica Garștea, renumită profesoară și dirijoară de cor, prima femeie-dirijor din Modova, Artistă a Poporului din Uniunea Sovietică, laureată a Premiului de Stat, cavaler al Ordinului Republicii.

S-a născut într-o familie de țărani cu înclinații muzicale: tatăl – bas, surorile – sopran și alto, fratele – tenor.

   Studii: școala din satul natal, Școala medie de muzică „Ștefan Neaga”, Conservatorul de Stat „Gavriil Musicescu” din Chișinău, secția dirijor de cor. Stagiu de perfecționare la Moscova cu dirijorul Aleksandr Sveșnikov. Debutează încă în corul școlar din sat. Lucrează dirijor de cor la Orhei, la casa de copii din satul Isacova, profesoară la Școala medie de muzică „Ștefan Neaga”, dirijor, prim-dirijor și conducător artistic al Capelei Corale Academice „Doina” a Filarmonicii de Stat din Moldova din 1963, unde a activat peste 50 de ani, cadru didactic la Conservatorul „G. Musicescu”, profesor universitar, a predat dirijatul coral.

Preluînd conducerea Capelei Corale „Doina”, include în repertoriu valori ale culturii muzicale naționale. Astfel au fost reactualizate concertele corale de G. Musicescu, de M. Berezovschi, alte opere ale înaintașilor noștri. Este valorificat repertoriul național contemporan: „Cântecul renașterii” de Ștefan Neaga, „Cantata” de Gheorghe Neaga,  „Balada viorii” de Alexei Stârcea, simfonia Nr. 5 cu cor de Solomon Lobel. Sunt prezente și numeroase mostre din muzica de cor clasică și vocal-simfonică universală.

   Turnee artistice în : Rusia, Ucraina, Bielorusia, Țările Baltice, Transcaucazia, Asia Centrală, România, Israel, Cehia, Slovacia, Franța, Italia, Spania etc. Participă la multe festivaluri și concursuri, atât în țară, cât și peste hotare. Multiple înregistrări de muzică corală la Radio Chișinău cu Capela Corală „Doina”. A realizat înregistrări audio la Casa de discuri „Melodia” din Moscova și în filmul documentar „Doina” (Telefilm-Chișinău). Membru al Uniunii Compozitorilor și al Uniunii Muzicienilor din Moldova. Laureată a Premiului de Stat din Moldova în domeniul artei. Artistă a Poporului din Moldova, Artistă a Poporului din URSS. Colectivul Capelei Corale „Doina” este înscris în Cartea de Aur de Onoare a Moldovei.

Presa periodică din țară și de peste hotare a scris mult și inspirat despre măiestria ei artistică. Iată ce consemna muzicologul Serghei Pojar în paginile revistei „Moldova”  (Nr. 1-2 din 2006):

 Capela se află într-un neîncetat urcuș spre culmile artei corale, perseverența aducându-i faima uneia dintre cele mai dotate formații artistice din țară, capabilă să interpreteze cu aceeași sclipitoare măiestrie cântece populare, suite corale, cantate, oratorii, creații vocal-simfonice de proporții mari”.

În colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi” se regăsesc 3 discuri de vinil, a Capelei Corale „Doina” înregistrate la Casa de discuri „Мелодия” în perioada anilor 70-80 ai secolului trecut sub bagheta distinsei Doamne a cântului coral din Moldova Veronica Garștea. O descriere mai amplă a acestor documente audio găsiți în Lista bibliografică pe care V-o propunem mai jos. Sunt documente cu titlu de RARISIM.

Selecție text: Tamara COTOMAN

Listă bibliografică (din colecția Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”)

 • Capela corală Academică „Doina” = Academy choir chapel „Doina” = Akademiceskaâ horovaâ kapella „Doina”. – Chișinău: Litera, 1995. – 20 p. : fotogr.
 • Cutâriova, Ala. „Doina” = „Дойна” / Ala Cutâriova. – Chișinău : Timpul, 1980. – 60 p.: il. – (Moldova. Imagini muzicale).   
 • „Doina” =  Дойна” = „Doina” : Imagini muzicale = Музыкальные краски  = Musical colours of Moldova : [Album]. – Chișinău : Timpul, 1980. – 60 p. – (Colecția Chișinău (455)).  
 • Miliutina, Izolda. Doina : Capela corală Academică de Stat, colectiv artistic emerit din RSS Moldova. – Chișinău : Hyperion, 1990. – 93 p. : fotogr.

***

 • Garștea, Veronica. Astăzi nimeni nu știe că Sulac a fost lucrător de scenă : [Dialog] / consemnare Nicolae Roibu // Insectarul vesel : (Întâmplări cu personalități din Republica Moldova) / Nicolae Roibu. – Chișinău, 2015. – P. 249-250.
 • Garștea, Veronica. Eugen Doga // Veronica Garștea // Muzica este prima și ultima mea iubire / Eugen Doga. – Chișinău, 2012. – P. 205-206.
 • Garștea, Veronica. Nicolae Sulac // Veronica Garștea // Înfierea din urmă / Vlad Olărescu. – Chișinău, 1997. – P. 77-78.

***

 • Buzilă, Serafim. Garștea Veronica (Vera), dirijor de cor și profesoară // Interpreți din Moldova : Lexicon enciclopedic (1460-1960 / Serafim Buzilă. – Chișinău, 1996. – P. 195-195. 
 • Capela Corală Academică „Doina” (1930) // Calendar Național 2020. – Chișinău, 2019. – P. 383-384.
 •  Ciacovschi, Gleb. Garștea Veronica : [dirijor de cor] // Literatura și arta Moldovei : Enciclopedie. – Chișinău. – Vol. 1. – 147.
 •  Chiseliță, Vasile. Talent, dăruire, maturitate artistică: Veronica Garștea la a 85-ea aniversare / Vasile Chiseliță // Arta. Seria Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 199-201. 
 •  Garștea Veronica (Vera) // Femei din Moldova. – Chișinău, 2000. – P. 117.
 •  Mânăscurtă, Ioan. Veronica Garștea // Deslușirea semnelor / Ioan Mânăscurtă. – Chișinău, 2016. – P.45.
 •  Odainic, Ioan Gh. Capela Corală Academică „Doina” // Almanah enciclopedic : Perioada de tranziție anii 1989-2008 / Ioan Gh. Odainic. – Chișinău, 2009. – Vol. 1. – P. 59-60.
 •  Roșca, Denis. Garștea, Vera (Veronica) // Cartea de aur a Basarabiei și a  Republicii Moldova / Denis Roșca. – Chișinău, 2016. – P. 249.  
 • Tcaci, Efim. Veronica Garștea // Artiști ai poporului din RSSM / Efim Tcaci. – Chișinău, 1976. – P. 56-61.
 •  Țopa, Tudor. Veronica Garștea // Tudor Țopa // Localitățile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat. – Chișinău, 2007. – Vol. 7: H-Le. – P. 381-382.
 • Veronica Garștea // Ecouri, opinii și Grigore Vieru solicitănd confesiunea dirijorului Ștefan Andronic despre sine și despre corala „Vocile primăverii”. – Chișinău, 2000. – P. 90.
 • Veronica Garștea (1927-2012) : [dirijor de cor, profesor universitar, Artist al Poporului] // Calendar Național 2017. – Chșinău, 2017. – P. 124. 

***

 • Пожар, Сергей. Вероника Гарштя  / Сергей Пожар //  Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях (2 половина ХХ – начало ХХI в.) : Биобиблиографический словарь-справочник в двух томах. – Кишинэу, 2010. –  Том 2. –  C. 575-577.

Discografie

 •  Capela Corală Academică „Doina” = Академическая хоровая капелла Дойна [Înregistrare sonoră] / dirijor: Veronica Garștea ; regizor de sunet: A. Știliman ; red.: L. Sadîhova ; pict.: I. Saharov ; fotogr.: S. Mișin. – Москва : Мелодия, 1986. – 1 disc; stereo. – C10 26009 002. – În lb. rom., rus., găgăuză.

        Cuprins: FAȚA 1: 1. Senină e Patria mea = Родина моя / muz.: Zlata Tcaci ; vers.: Iuliu Cârchelan ; 2. Над Хатынью колокола / muz.: I. Melnic; vers.: I. Tokmakova ; 3. Imnul nemuririi = Гимн бессмертия / muz.: Gavriil Musicescu ; vers.: Anatol Gujel ; 4. Посмотри, какая мгла, соч. 27 № 4 / muz.: S. Taneev ; vers.: Iakov Polonski ; 5. Старинный танец ; Покаянный стих / muz.: Gheorghi Sviridov ; FAȚA 2: 1. Незнакомка / muz.: Iu. Falik ; vers.: A. Blok ; 2. Заметает пурга / muz.: V. Simonov ; vers.: S. Esenin ; 3. А сколько им лет / muz.: A. Sokireanski ; vers.: R. Olișevski ; 4. Cumătriță = Кумушка / cântec popular moldovenesc ; prel.: S. Lobel ; 5. Хей, кетен, кетен = Ой, лен, лен / cântec popular găgăuz : prel.: M. Colța ; 6. Cântecul bradului = Дойна мира / muz.: E. Mamot ; 7. Как меня младу-младешенку / cântec popular rus ; prel.: D. Șostakovici ; 8. Ciocârlia = Жаворонок / cântec popular moldovenesc ; prel.: I. Enache.

 •  Государственная Молдавская хоровая капелла „Дойна” :Молдавские народные мелодии [Înregistrare sonoră] / cond. art.: Veronica Garștea. – Москва : Мелодия, 1977. – 1 disc; stereo. – 33C 01757-58. – În lb. rom., rus.

       Din Cuprins:  FAȚA 1: 1. Cântă puiul cucului ; 2. Mă însura-i și eu cu o lele ; 3. Frunzișoară de ovăs / muzica populară ; vers.: E. Krimerman; 4.Hulubița ;5.Fluieraș / muzică și versuri populare.  

 •  Молдавская хоровая капелла „Дойна” [Înregistrare sonoră] / cond. art.: Veronica Garștea ; regizor de sunet: R. Raghimov ; red.: L. Ahmetova ; pict.: I. Saharov ; fotogr.: S. Mișin. – Москва : Мелодия, 1978. – 1 disc; stereo. – 33 C10-09751-52. – În lb. rom., rus., găgăuză.

        Cuprins : FAȚA 1: 1. Chemarea stelelor / muz.: G. Musicescu ; vers.: A. Ciocanu ; 2. Zorile / muz.: Gh. Neaga ; vers.: Gh. Dimitriu ; 3. Matona / muz.: O. Lasso ; 4. Венецианская ночь / muz.: M. Glinka ; vers.: I. Kozlov ; 5. Несжатая полоса / muz.: T. Hrenikov ; vers.: N. Nekrasov ; 6. Тихая мелодия / muz.: S. Rahmaninov ; interpret: V. Mihnevici ; FAȚA 2: 1. Înflorești Moldovă-țară / muz.: V. Vilinciuc ; vers.: S. Ghimpu : 2. Dor-dorule ; Stăncuța / cântec popular moldovenesc ; prel.: G. Musicescu ; 3. Trei flori / cântec popular găgăuz : prel.: M. Colța ; 4. Lelițo-lelițo / cântec popular moldovenesc ; prel.: Z. Tcaci ; 5. Mândruțo cu ochi ca mura / cântec popular moldovenesc ; prel.: F. Zgureanu ; 6. Ileana / cântec popular moldovenesc ; prel.: D. Fedov ; 7. Ciobăneasca / cântec popular moldovenesc ; prel.: F. Zgureanu ; interpreți : V. Mihnevici, S. Moiseeva, I. Ignatenco, M. Tîlis, F. Ivanov, D. Boikis, I. Ignatenco.

Resurse electronice:

  

Elaborare: Tamara COTOMAN  

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: