Listă bibliografică. Poetul Grigore Vieru în muzică


vieruÎl re-descoperim pe Grigore Vieru în calitate de textier, compozitor sau alcătuitor al edițiilor muzicale. Lista bibliografică prezentată și alcătuită în baza surselor din fondul de documente ce se află în gestiunea Bibliotecii de Arte „T. Arghezi” ne demonstrează  rolul și importanța poetului Gr. Vieru în formarea unei culturi muzicale naționale deosebite, alimentată din izvorul sacru al folclorului popular. Versurile lui au inspirat în toate deceniile care au urmat pe compozitorii cu renume și tinerii interpreți, acest fapt de colaborare culminându-se în perioada mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut. În domeniul componisticii muzicale pentru copii Grigore Vieru a colaborat cu Iulia Țibulschi, Zlata Tcaci, Ștefan Andronic, Egen Mamot, Daria Radu, Alexandru Tamazlâcaru, Eugen Coroi ș.a. A avut un rol important în educarea muzical-artistică a elevilor, participând alături de muzicologi profesioniști la  alcătuirea manualelor de educație muzicală a copiilor, a crestomațiilor pentru cursurile de muzică. În componistica muzicală națională Grigore Vieru a avut relații de colaborare cu mulți dintre compozitori, dirijori, profesori și muzicologi moldoveni care se ocupau cu studierea, înregistrarea şi prelucrarea producțiilor muzicale –  V. Slivinschi, V. Zagorschi,. Z. Tkaci, S. Lungul, S. Buzilă, Eugen Doga, O. Negruţa, Vl. Rotaru, Gh. Mustea, M. Dolgan, I. Aldea-Teodorovici ș.a. A abordat mai multe genuri: muzica sacră, muzica camerală, muzica corală, muzica populară, muzica de teatru, film, operă şi balet.   

Prezenta lucrare este structurată după domenii – cântece pentru copii, cântece populare și de estradă,  cântece religioase; după limbă – ediții editate în lb. română și rusă, după tipul documentelor, înregistrările audio-video. Toate deocumentele expuse sunt preluate din colecția specială a bibliotecii „documente de muzică tipărită” și documentele pe suport electronic, discurile de vinil, apărute până la anul 1990.  Lista conține 126 de surse.

Cântece pentru copii

 1. În Ţara lui Doremică : cântece pentru copii : [pentru voce fără acomp.]. / Palii-Păduraru, Lucia – Chişinău, 2010. –  48 p.

Din conţ.: Poştaşul, Puii, Ploaia, Greieraşul, Făguraşi, Iată vine Anul nou! / vers. : Gr. Vieru, P. – 12-15, 17-18, 43

2. Floricele din câmpii : cântece pentru copii : [pentru voce fără acomp.]. – Chişinău, 2009. – 60 p.

Din conţ.: Băieţaşul din ochii mamii; Bucuraţi-vă; Spic de grîu; Sunt multe ţări pe lume / vers. : G. Vieru, P. – 23, 43, 46, 56

3. Foaie verde lămâiţe : cântece pentru preşcolari şi şcolari / Pavel Anton. – Timișoara, 2003. – 85 p.

Din conț.: Scrisoare-cîntec către copii ; Ce anotimp e oare?; Poezia cucoşului ; Fulgii; Iată vine Anul Nou ; Iepuraşul Rou ; Cu Semănatul ; Musafirul  ; Fluieraşul ;  Izvoraşul ; Pomul ; Ploaia cade  ; Curcubeul  ; Coşul cu stele ; Fluturaşii ; Făguraşi ; Mamă de-ai fi o stea ; Plaiul meu (3 variante) ; Întîi Iunie ; Frumoasă-i limba noastră ; Doi bătrîni învăţători / vers. : Gr. Vieru. P. 5, 16, 20, 29, 31-32, 34, 49, 51-52, 59, 64, 66-67, 69-71, 74-76, 78-79, 83

4. Foaie verde lămîiţe : culegere de cîntece pentru cl. 1-11 ale şc. de cultură generală : [pentru voce fără acompaniament]. Vol. 2 / Pavel Anton. – Bălți, 2008. – 109 p.

Din conț.: 8 martie ; Cîntecul mamei  ; Cucul şi cucoşul ; Iese soarele ; Greieraşul ; Mama şi feciorul  ; Nucul ; Pomul ; Puişorii / vers. : Gr. Vieru. P. 5, 24, 27, 37, 45, 59, 70, 75, 77

5. Sună, sună clopoţelul : cîntece pentru octombrei / Dumitru Gheorghiţă. – Chişinău, 1976. – 39 p.

 Din conț.: Steagul nostru. ; Mulţumim pentru pace ; Chişinăul meu iubit ; În pădure ; Hai, ploiţă ; Hora alba ; Racheta / vers. : Gr. Vieru. P.5, 7, 11, 15, 23, 26, 31

6. Mihail Kolsa. Türkülär : cântece pentru copii. – Chișinău, 1989. – 129 p.

Din conț.: Mamujlan uzum toplèèrym = С мамой собираю виноград / stihi : G. Vieru per. : M. Kolsa ; Benim mamum uurediži = Моя мама учительница / stihi : G. Vieru, per. : M. Kolsa ; Ujkuda da mamu jakyn = И во сне мама рядом / stihi : G. Vieru, per. : M. Kolsa. Р. 23, 25, 27

7. Anton, Pavel. Codrule, măria-Ta : culeg. de coruri pentru şcolari şi tineret. – Timișoara, 2005. – 139 p.

Din conț.: Tu tot ai mamă / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Anton,;  Steaua limbii noastre / vers. : Gr. Vieru,  muz. : C. Rusnac. P. 62, 89

 8. Răţoiul / vers. : Gr. Vieru, trans. : A. Popvici; Să trăiți, să-nfloriți: lui Ion Macovei / Gr. Vieru // Irina Stolear.  Răsai, soare! : album pentru elevii din şc. şi studiourile de muzică : cl. 1-4. – Chișinău, 2006. – P. 13; 163

9. Vino, mirare : culegere de cîntece pentru copii ; alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. –Chișinău, 1989. – 131 p.

Din conț.: Trăiască pacea / vers. : Gr. Vieru, muz. : A.-M. Fusu, p. 8;  Muzica / vers. : Gr. Vieru, muz. : A.-M. Fusu ; Măi pământule / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi ; Robinetul / vers. : Gr. Vieru, muz. : Z. Tcaci ; Ochii mamei / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Oţel. P. 8, 13, 108, 126

10. Dimineața copiilor = Утро детства : culegere de cîntece pentru copii ; alcăt. : Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Chișinău, 1984. – 122 p.

Din conț.: Caieţelul 1 : Pentru preşcolari: Albina = Пчела / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac, trad. : V. Baltag ; Albinuţa = Пчелка / vers. Gr. Vieru, muz. P. Rusu, trad. : V. Baltag ;  Di-di-di = Ну, прворней / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac, trad. : V. Baltag ; Caieţelul 3 : Pentru elevii din cl. 4-7:  Cîntec despre părinţi = Песня о родителях / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc, trad. : V. Baltag ;  Maria, Mirabela / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Doga, trad. : V. Baltag ; Caieţelul 4 : Pentru elevii din cl. 8-10: Izvoraşul = Родничок / vers. Gr. : Vieru, muz. : E. Mamot, trad. : V. Baltag. P. 5, 17, 25, 55, 82, 106

11. Cine cîntă, nu e singur = Кто поет, не одинок : culegere de cîntece pentru copii ; alcăt. Ş. Andronic, Gr. Vieru. –Chișinău, 1983. – 116 p.

Din conț.: Caieţelul 1. Pentru preşcolari: Motănaşule = Котенок : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi, trad. : V. Baltag ; Caieţelul 2. Pentru elevii claselor 1-2: Pămînt frumos = Земля прекрасна : [pentru cor şi pian] / vers. Gr. : Vieru, muz. : E. Mamot, trad. : V. Baltag ; Frumoasă-i limba noastră= На языке баллады : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc, trad. : V. Baltag ; Mărţişoare = Мэрцишор : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc, trad. : V. Baltag ; Caieţelul 3. Pentru elevii claselor 4-7: Puiul şi iarba= Птенец и трава : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Macaleţ, trad. : V. Baltag ; Caieţelul 4. Pentru elevii claselor 8-10:  Cîntec de leagăn = Колыбельная : [pentru cor de copii] / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Mamot, trad. : V. Baltag.  Ghiocelul = Василек : [pentru cor de copii] / vers. : Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac, trad. : V. Baltag. P. 16, 25, 30, 41, 74, 91, 102

12. Zlata Tcaci. Povestea codrului = Сказка леса: culegere de cîntece pentru copii. – Chișinău, 1986. – 88 p.

Din conț.: Ţara mea ; Fetița ; Oul ;  Fulgușorul ; Şase cîntece pentru copii (variantă pentru voce şi pian) : Trenul ; Ploaia ; Albina ; Izvoraşul ; Ceasul ; La telefon ; Nume cunoscut și drag ; Moldovă, Moldovă frumoasă! ; Ghiocelul ; Pîinea ; Căluțul ;  Drumul / vers. : Gr. Vieru. P. 6, 11, 19, 21-45. 61, 64, 71, 74

13. Iulia Ţibulschi. Ramule-neamule : Cîntece şi coruri pe versuri de Grigore Vieru. – Chișinău, 1988. – 100 p.

Conținut: Vine mama ; Cu tata la joacă ; Huţa-huţa ; Plouă ; Coace-te, mătule ; Nu te teme ; Copăcel, copăcel ; Eu vă rog ; Cui vă place muzica ; Primăvară, primăvară ; Eşi, lumină ; Grădiniţa ; Bine ai venit! ; Buneii ; Hai să ne jucăm ; Do ,Re, Mi ; Turturica ; Pasărea măiastră ; Am o doină ; A-nforit verbina ; 1 septembrie ; Moş Gerilă ; Să cîntaţi ca nişte fraţi ; Locul şi norocul ; Veşnic să traiască! ; Izvoraşul ; Cîntec de leagăn ; Bătrînii învăţători ; Zboară, vîntule ; E toamnă ; La mulţi ani! ; Unde creşte-un pom pe glie ; Foc, focuţule. P. 4- 93

14. Vocile primăverii : culegere de cîntece pentru copii ; alcăt. : Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Chișinău, 1992. – 152 p.

Din conț.: Caietul I. Cântece și creații corale din patrimonial nașional. Dana : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Proverbul : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Dorul şi limba : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Hristos a înviat : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Moş Crăciun : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Lai, lăişor : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Nu uita : [pentru voce şi pian] / vers.:  Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi ; Ţara : [pentru cor de copii şi pian] / vers.:  Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi ; Trei culori : [pentru 3 voci şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi ; Caietul II. Cântece și creații corale din tezaurul muzicii universal.  Sub stelele tîrzii… : cîntec vechi fr. : [pentru voce şi pian] ; La carusel, la sărbătoare : cîntec ital. : [pentru voce şi pian], Primăvară : cîntec napolitan : [pentru voce şi pian] / vers. Gr. Vieru, muz. P. Čajkovskij ; Primăvara : [pentru 3 voci şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : J. Strauss, Tăuraş de aur : mică serenadă nocturnă : [pentru cor şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : W. Mozart. P. 27-33, 59-64, 93-107; 140

15. Dreptatea izvorului : culegere de cîntece pentru copii ; alcăt. : Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Chișinău, 1990. – 128 p.

Din conț.: Caietul I. Nani-na în limba mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : A. Tamazlâcaru. Caietul 2 : Pentru clasele primare: Ce culori pămîntul are? / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Zgureanu ; Urare lui Eminescu / vers. şi muz.: Gr. Vieru ; O mie de clopote / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici ; Cip-Cirip / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi ; Caietul 3 : Pentru clasele 4-7: Noi în grai sîntem popor / vers. : Gr. Vieru, muz. : G. Mustea ; A limbii noastre vrăjă… / vers. Gr. Vieru, muz. Iu. Ţibulschi ; Frumoasă-i limba noastră / vers. Gr. Vieru, muz. Z. Tcaci ; Colind pentru Eminescu / vers. Gr. Vieru, muz. Z. Tcaci ; Caietul 4. Pentru adolescenți: Imn limbii materne / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Cîntec de leagăn / vers. : Gr. Vieru, muz. popul ; Alunelu, hai la joc! / vers. : Gr. Vieru, melodie popul. P. 9, 12, 25, 32, 49, 63-68, 99, 110

16. Stupul vesel : culeg. de cîntece pentru copii / Zlata Tcaci. – Chișinău, 1968. – 56 p.

Din conț.: Mai; Cîntec-ghicitoare; De ce nu se auzea telefonul; Cîntecul ploii; Scrisoare lui Moş Gerilă; Bun rămas; Băiatul cu şapte mîini; Izvoraşul; La tăiat de lemne; Curcubeul; Albina; Cucu; Fulguşorul; Ceasul; Clopoţei de floare-albastră; Spune; 8 Martie; Băieţaşul din ochii mamei; La mare; Soldaţii; Trenuleţ; Hai să numărăm; Ce să fiu? / vers. : Gr. Vieru. P. 5, 9-10,12,14,17,19,22-54

17. Zîmbetul primăverii / Daria Radu. – Chişinău, 2011. – 162 p.

Din conț.: Ghiocelul;  De ce?; Ghiocelul; Primăvara / vers. : G. Vieru, P. 12, 97, 99,100

18. Romaniţa cerului : serbări pentru pici : [pentru voce] / Daria Radu.– Chișinău, 2005. – 155p Din conț.: Albinuţa; De ziua ta : [scenariu] : Bună dimineaţă; Pîiniţa cuminte : [scenariu] : Pâinea / vers. : Gr. Vieru, P. 32, 107, 123

19. Florile dalbe : culegere de cîntece pentru copii ; alcăt. : Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Chișinău, 1985. – 128 p.

Din conț.: Caietul 1(pentru preşcolari): Fluturaşii / vers. şi muz. : Gr. Vieru, aranj. pentru voce şi pian :  Iu. Ţibulschi; Ghici culoarea / vers. : Gr. Vieru, muz. : G. Mustea. Caietul 2 (pentru cl. 1-3): La mulţi ani!  / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi; Primăvara / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Tamazlîcaru; Cucul / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Doga; Fuge noaptea / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc; Pomul / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Păcuraru. Caietul 3(pentru cl. 4-7): Hai, puiule, nani-na! / vers. : Gr. Vieru, muz. popul.; Cîntec de leagăn / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi. Caietul 4 (pentru cl. 8-10): Moldovă, Moldovă, frumoasă / vers. : Gr. Vieru, muz. : Z. Tcaci;  Limba noastră / vers. şi muz. : Gr. Vieru, aranj. pentru cor şi pian : Iu. Ţibulschi; Iarna / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Macaleţ, P. 9, 20, 25, 29, 36, 39, 46, 57, 71, 83, 91, 108

20. Fluieraş de soc : cîntece pentru copii ; alcăt. : Z. Tcaci, Gr. Vieru. – Chişinău, 1979. –111 p. Din conţ.:  Caietul I (pentu grădiniţe) : Soarele / vers.: Gr. Vieru, muz.: I. Macovei; Izvoraşul / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Zgureanu,; Cîte litere ştii? / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Zgureanu; Hulubaşul / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Doga; Stea – stea, logostea / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc; Răsai, soare / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Buzilă. Caietul II (pentru cl. I-III) : Baia / vers. : Gr. Vieru,  muz. : A. Mulear; Zboară fluturaşul / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Lungul. Caietul III (pentru cl. IV-V) : Mamă de-ai fi o stea / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi;  Macii / vers. : Gr. Vieru,  muz. : Z. Tcaci. P. 7,5-15, 19-21, 26, 44, 54, 87

21. Stea, stea-logostea : Cîntece pentru copii pe versuri de Grigore Vieru : [pentru voce şi pian] / Iulia Ţibulschi ; versuri : Grigore Vieru ; trad. în lb. rusă : Iacob Achim. – Chişinău, 1984. –75 p.

Conţinut: Mult ne place că e pace = Мир на свете ; Zilele săptămînii = Дни недели ; Bradule, prietene = Новодняя елка ; Poezia cucoşului = Петушок ; O să fim şi noi şcolari = Скоро в школу ; Clopoţeii = Колокольчики ; Privighetoarea = Соловей ; Stea, stea-logostea = Звезда, выручай ; Cîntă cucul = Кукушка ; Codrul e frumos cu floare = Лес красивый; Pădure, pădure = Лес-лесочек ; Verdele meu plai = Зеленый край; Ghiocelul =            Подснежник; Vine, vine = Дожник ; Greieraşul-lăutar = Кузнечик-лэутар; Cîntec de leagăn = Колыбельная; Plaiule-graiule = В родном краю ; Steaua, steaua singură = Звездочка-красавица; Lumini la noi în sat = Огни над селом; Cucuşor cu pană sură = Серокрылая кукушка / cîntec popular ; Cîntă puiul cucului = Пой, кукушонок / cîntec popular ; Primăvara = Весна / cîntec popular.

22. Izvor cu apă vie; Ploaia; Veşnic să trăiască; La mulţi ani!; Dumnezeu ne bucure; Cine mişcă florile; Cîntecul plaiului; Mama; Bună dimineaţa; Bună dimineaţa : [versuri] / Gr. Vieru // Sfîntă e copilăria : culegere de cîntece, jocuri, mişcări muzical-ritmice pentru preşcolari şi cl. primare : [material didactic] / Mihai Ungureanu. – Chişinău, 2003. – P. 56- 66

23. Curcubeul fermecat / alcăt. : Gr. Vieru, Z. Tcaci. – Chişinău, 1981. – 109 p.

Din conţ.: Caietul 1 (pentru preşcolari) = Тетрадь 1 (для дошкольников): Ghiocelul = Подснежник : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc ; Orice om = Может каждый : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Zgureanu ; Făguraşul = Медовый домик : [pentru voce] / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Zagorschi, P. 4-11; Caietul 2 (pentru elevii cl. 1-3) = Тетрадь 2 (для уч. 1-3 kl.): Mingea = Мяч : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Б. Дубосарский ; Caietul 3 (pentru elevii cl. 4-5) = Тетрадь 3 (для уч. 4-5 kl.): Omul fără om nu poate = Не быть в мире однму : [pentru ansamblu vocal şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi ; Caietul 4 (pentru elevii cl. 6-8) = Тетрадь 4.( для уч. 6-8 kl.): Ce mult mi-i drag pămîntul = Люблю я землю : [pentru cor de copii] / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Lungu ; Pe la noi = Между листьев : [pentru cor de copii] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Tarasenco ; Unde fugi tu, valule? = Ты куда бежишь, река? : [pentru cor de copii] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Z. Tcaci ; Cucul şi cucoşul = Кукушка и петух : [pentru cor de copii] / vers. : Gr. Vieru, muz. : D. Chiţenco, p. 4, 7, 10, 35, 54, 85, 87, 90, 95

24. Ce spune izvorul : cîntece pentru copii pe versuri de Grigore Vieru : [pentru voce şi pian] / Eugen Mamot. – Chișinău, 1985. – 72 p.

Conținut: Culoarea pămîntului ; Spune, spicule! ; Ce spune izvorul? ; Albinuţa ; Toamna ; Mielul şi melcul ; Izvoraşul ; Cîntec de leagăn ; Cîntecul soarelui ; Liln, lin, lin ; Cucul şi cucoşul ; Ariciul ; Moş Gerilă ; Scump învăţător

25. Culegere de cîntece pentru şcolari ; alcăt. : A. Ranga. – Chișinău, 1973. – 28 p.

Din conț.: Plaiul meu / vers. : Gr. Vieru, muz. : D. Fedotov ; Anul nou / vers. :  Gr. Vieru, muz. : O. Negruţa ; După miere / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi. P. 5, 18, 20

26. Cîntare limbii materne : (culegere de cîntece pentru elevi) : [în lb. : română ; rusă ; bulgară ; gagauz ; ukrainian ; latin.] ; alcăt. : Ştefan Andronic. – Chișinău, 1990. – 188 p.

Din conț.: Cîntece despre limba maternă, tricolor, limba noastră: Plai : [pentru cor şi pian] / versuri şi muz. : Gr. Vieru ; Limba noastră : [pentru cor şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac ; Graiul me0; 20; u : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Ion Macovei ; Trei culori : [pentru cor şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi ; La noi : [pentru cor şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Anatol Chiriac ; Telefonul păsăruicii : [pentru voce şi pian] / vers. : Gr. Vieru, muz. : A. Chiriac ; Nu uita : [pentru voce şi pian] / vers. Gr. Vieru, muz. I. Ţibulschi. P. 3, 9, 17, 23, 29, 36, 186

27. Sunt curat ca ghiocelul; Cântec despre alb; Bună dimineața; Mulțumim pentru pace; Ghiocelul; Ploaia; Albinuța; Nucul / vers. : Gr. Vieru, muz. : Daria Radu // Radu, Daria. Clopoțelul de argint. – Ch., 1994. – P. 10; 20; 64; 73; 89-90; 93-94; 106-107; 117-118

28. Răsai / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici; Mi-e dor de tine, mamă;  // Borș Alexandru. Educație muzicală: man. Pentru cl. a VIII-a / A. Borș, E. Coroi. – Chișinău, 2005. – P. 72; 86-87

29. La mulți ani! / muz. : Gr. Vieru; Scăpărici / muz. : E. Doga; Dragă-mi este țara mea / muz. : C. Rusnac; Noi în grai suntem popor / muz. : Gh. Mustea; Limba noastră / muz. : T. Chiriac; La noi / muz. : M. Dolgan; Trăiască soarele / muz. : E. Doga; Nu uita / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Țibulschi // Croitoru, Sergiu. Educație muzicală: man. Pentru cl. a IV-a. – Chișinău, 2001. – P. 64; 100-101; 103-104; 105-107; 111, 116-117; 124-125; 129-130.

30. Pasărea albastră / vers. : Gr. Vieru, muz. : A. Tamazlîcaru // Croitoru, Sergiu. Educație muzicală: man. Pentru cl. a VII-a / S. Croitoru, I. Gagim. – Chișinău, 2005. – P. 89-93

31. Cântecul plaiului / vers. : Gr. Vieru // Borș Alexandru. Educație muzicală: man. Pentru cl. a VI-a / A. Borș, E. Coroi. – Chișinău, 2006. – P. 61

32. Imn limbii materne / muz. : T. Chiriac; Zboară, vântule; Tpoamna; Hristos nu are nici o vină / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Țibulschi; Dragă mi-i hora / muz. și vers. : Gr. Vieru; Stropul / muz. : Ion Macovei; Mama / muz. și vers. : Gr. Vieru; Spicele din vârf de pai / vers. : Gr. Vieru, muz. : Eugen Mamot;  Moș Crăciun / muz. : T. Chiriac; Sănioară, sănioară / muz. : T. Gheorghiță, Pomul / vers. : Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac // Croitoru, Sergiu; Coroi, Eugen. Muzica: man. pentru cl. III-a. – Chișinău, 1995. – P. 10-14; 43-54; 59-60; 65; 67-68; 72; 79-80; 95-96

33. Ursulețul / muz. : Iu. Țibulschi; Cântecul ochilor / muz. : Z. Tcaci; Fluturașii / muz. : Gr. Vieru; Cântec de leagăn / muz. : T. Brediceanu; Nucul / muz. : T. Chiriac; Zilele săptămânii / muz. : Iu. Țibulschi; Cântecul soarelui / muz. : Gr. Vieru; O să fim și noi școlari / muz. : Iu. Țibulschi; Ecoul / muz. : D. Rotaru; Izvorul / muz. : I. Macovei; Doina / muz. : D.G. Kiriac; Veverița / muz. : T. Chiriac; Bunica / muz. : C. Rusnac; Graiul / muz. : Șt. Andronic; Înger, îngerașul meu / muz. : Iu. Țibulschi; Graiul meu / muz. : I. Macovei; Cântec – ghicitoare / muz. : T. Chiriac; Merge, fuge / muz. : Gr. Vieru; Fântâna / muz. : A. Tamazlâcaru; Spicul și piticul / muz. : Gh. Mustea; Trei iezi / muz. : T. Chiriac; Există o țară / muz. : Iu. Țibulschio; Chiea de aur / muz. : muz. : A. Chiriac; Ghiocelul / muz. : T. Zgureanu; Puiul de broască țestoasă / muz. : E. Doga // Vieru, Gr. Albinuța. – București, 1994. – P. 10, 12, 15, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 84, 86, 88, 92, 94, 96

Cântece 

1. Iarba dorului / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Anton ; Măi, bădiţă, floare dulce / vers. popul. din colecţia Gr. Vieru, muz. : P. Anton ; Foicică de cicoare / vers. : Gr. Vieru, muz.: P. Anton. // Pavel Anton. Cine are dor de plai. V. 1. – Chișinău, 2007. – P. 34, 67-68

2. Vladimir Rotaru. Culegere de romanţe pentru voce şi pian. – Chişinău, 2002. – 80 p.

Din conţ.: Două romanţe: Laptele matern ; Aşteptînd / vers. : Grigore Vieru, muz. : Vl. Rotaru. p. 16, 24

3. Mai am un singur dor… : [culegere de cîntece] ; alcăt. : Larisa Arseni. – Chișinău, 1998. – 248 p.

Din conț.: Are mama doi feciori / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Dascăl ; Tot am zis noroc, noroc / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Banariuc ; Văzui tinereţea mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Banariuc, P. 159, 189, 196

4. 125 de cântece pentru suflet [Text şi note] ; sel. : Ala Bujor. – Chișinău, 2006. – 208 p.

Din conț.: Văzui tinereţea mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Banariuc ; Ce noroc să fii român / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea- Teodorovici ; O serenadă / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici ; Focul din vatră / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici ; Melancolie / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Teodorovici. P. 122, 158, 165-166,170

5. Bădişor, scrisoarea ta / vers. : Gr. Vieru // Gheorghiță, Dumitru. Cântăm Moldova. – Chișinău, 1973. – P. 78

6. Cîntec tînăr / vers. : Gr. Vieru ; muz. : V. Slivinschi // Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советсой молдавской песни ; alcăt. Zinovii Stolear. – Chișinău, 1985. – P. 21

7. Cîntece de estradă ; alcăt. : V. Rotaru. – Chişinău, 1976. – 80 p.

Din conţ. : Zorile Moldovei / vers. :  Gr. Vieru, muz. : S. Lungul ; Colinele Moldovei / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi ; S-a dus pasărea / vers. : Gr. Vieru,  muz. : Z. Tcaci. P.8, 27, 70

8. Cîntecul moldovenesc de estradă ’80 ; alcăt. V. Slivinschi. – Chișinău, 1981. – 60 p.

Din conț.: Cîntec de dor  / vers. : Gr. Vieru, muz. : G. Mustea ; Mărţişoare / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi. – P. 15, 19

9. Cîntecul moldovenesc de estradă ’81 ; alcăt. V. Slivinschii. – Chișinău, 1982. – 68 p.

Din conț.: Oglinda clipelor / vers. : Gr. Vieru  muz. : E. Doga ; Dragostea / vers. : Gr. Vieru muz. : M. Oţel. P.10, 63

10. Să păzim pămîntul ce ni-e dat / vers. : Gr. Vieru, muz.: G. Mustea // Cîntecul moldovenesc de estradă ’82 ; acăt. V. Slivinschi. – Chișinău, 1983. – P. 3.

11. Cîntecul moldovenesc de estradă ’83 ; sel. de Vl. Slivinschi. – Chişinău, 1984. – 88 p.

Din conţ.: Gelozie / vers. : Gr. Vieru, muz. : Ion Aldea-Teodorovici, p. 51; Singuri / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Dolgan ; Melancolie / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Teodorovici. P. 51, 61,74

12. Cîntecul moldovenesc de estradă ’84 ; sel. : Vl. Slivinschi. – Chişinău, 1985. – 65 p.

Din conţ.: Noi pace vrem / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Sadovnic ; Orice femeie e frumoasă / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Doga ; Dorule / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschii ; Nu pleca / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Dolgan. P. 8, 25, 41,59

13. Cîntecul moldovenesc de estradă ’85 ; sel. : Vladimir Slivinschi. – Chişinău, 1986. – P. 48. Din conţ.: Romantică / vers. : Gr. Vieru, muz. : A. Chiriac ; O, magnolie / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici. P. 9, 27

14. Supărarea / vers. : Gr. Vieru, muz. : G. Mustea // Cîntecul moldovenesc de estradă ’86 ; sel. : Vladimir Slivinschi. – Chişinău, 1987. – P. 41

15. Pace lunii, pace lumii / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici // Cîntecul moldovenesc de estradă ’88 ; alcăt. Vladimir Slivinschi. – Chișinău, 1989. – P. 11

16. Lăsai apa de izvor / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Mustea // Cîntecul moldovenesc ’89 ; alcăt. V. Slivinschi. – Chişinău, 1990. – P. 11

17. Mări de flori ; alcăt. S. Buzilă. – Chișinău, 1972. – 156 p.

Din conț.: Moldova / vers. : Gr. Vieru, muz. : Z. Tcaci ; Plai moldovenesc / vers. : Gr. Vieru, muz. : A. Stîrcea ; Cîntec nou / vers. : Gr. Vieru,  muz. : S. Buzilă ; Mărţişoare / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Vilinciuc. P. 39, 40, 44, 50

18. Ochii tăi, Moldovă : culeg. de muzică folk ; alcăt. : Serghei Cutanin . – Chișinău, 1982. – 172 p.

Din conț.: Mă rog de tine / vers. : Gr. Vieru, muz. : D. Fusu ; Legămînt / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. S. Grigorieva ; Cîntec / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Cutanin ; Mai bine / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Cutanin ; Greieraşul / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Cutanin ; Umbreluţa spicului / vers. : Gr. Vieru,  muz. : F. Rotaru ;  Lacrima / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Vornicu ; Tu / vers. : Gr. Vieru, muz. :S. Puică. P.7, 46, 75, 79, 83, 114, 126, 136

19. Acelaş mare suflet : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, // Coruri a capella / Vladimir Rotaru. – Chișinău, 1979. – P. 58

20. Coruri / Constantin Rusnac.– Chișinău, 2013. – 207 p.

Din conț.: Ave Maria : dedicaţie Mariei Bieşu / vers. : Gr. Vieru, trad. în lb. ital. : V. Postolachi ; Luminaţi-vă / vers. : Gr. Vieru ; Steaua limbii noastre / vers. : Gr. Vieru ;   Dragă-mi este ţara mea = Мила, Родина моя / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag ; Anişoara = Аннушка / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag ; Ghiocelul = Подснежник / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag ; Luna, luna nouă = Месяц, месяц ясный / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag ; Cîntă ţapul la ţambal = Цимбалистом козлик стал = Le bouc joue du tympanon / vers.: Gr. Vieru, per. : V. Baltag, trad. fr. T. Conea ; Cum se spală ariciorii = Как купаются ежата / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag ; Urechilă-iepuraş = Зайка = Le petit lapin / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag, trad. fr. T. Conea ; Pisicul la şcoală = Котенок в школе = Le petit chat a l’ecole / vers. : Gr. Vieru, per. : V. Baltag, trad. fr. T. Conea ; Pomul = Сад / vers. : Gr. Vieru, per.: V. Baltag. P.14, 29, 97, 140, 148,  p. 162-182

21. Cântec despre mine; De mă iubești; Din amintiri te chem; Dragoste târzie; Intrăm în toamnă ca–n poveste / vers. : Gr. Vieru // Rusnac, Constantin. Romanțe. –Chișinău,  2007. – P. 22-23; 28-29; 32-33; 36-37; 38-39

22. Iese soarele. Trei monoloage : pentru soprano dramatic și pian : Clipe; Tu; O! / vers. : Gr. Vieru, muz. : Z. Tcaci // Tcaci, Zlata. Soare de toamnă : Culegere de romanţe pe versurile poeţilor Moldovei. – Chișinău, 2005. – p. 29-34, 71-90

23. Păstraţi horele şi cântul : culegere de cântece şi jocuri / Mihai Ungureanu. – Chişinău, 2010. – 240 p.

Din conţ.: Ţară de soare ; Cîntă soare, cîntă stea ; Frumoşi ca sfinţii ; Părinţii ; Bătrânii învăţători ; Bătrânii învăţători / vers.: Gr. Vieru. P. 17-21, 35

24. Păstraţi horele şi cântul : culegere de cântece şi jocuri : [în p.]. P. 2 / Mihai Ungureanu. – Chişinău, 2013. – 283 p.

Din conţ.: Cine-şi uită maica dulce ; Romanţă ; Eu nu cînt că ştiu cîntă ; Draga mea din ce-i făcută? ; Tu ; Cine mişcă florile? ; Cîntec de pahar ; Măi bădiţă, lasă coasa ; A venit Crăciunul / vers. : Gr. Vieru. P. 20, 23, 33-34, 45, 53, 109

25. Slăvim Patria : Culegere de cîntece. – Chişinău, 1973. – 72 p.

Din conţ.: La lumina ta / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Zagorschi ; În numele Patriei / vers. : Gr. Vieru, muz. : B. Dubosarschi ; Cîntec tînăr / vers. Gr. Vieru, muz. V. Slivinschi, P. 44, 61, 68

26. Eu nu cânt că ştiu cînta = Я пою не лишь бы петь / vers. : Gr. Vieru, muz. popul. // Dragă mi-i plaiul meu = Край родной, любимый мой. – Chişinău, 1984. – P. 70

27. Trei mari iubiri / vers. : Gr. Vieru, muz. : G. Mustea // Mihail Muntean : Piese din repertoriu. – Chişinău, 2006. – P. 172

28. Casa părintească nu se vinde : 100 de cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu. – Chişinău, 2008. – 332 p.

Din conţ.: Pragul părintesc: Casa părintească nu se vinde ; Pe ostrovul Prutului / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Măicuţa mea / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Cine are-o surioară / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Am şi eu un nepoţel / vers. : Gr. Vieru, muz. popul. ;  Asta-i nuntă moldoveană / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Voie bună s-adunăm / vers. şi muz. : Gr. Vieru ;  Cântec de la noi / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu; Feciorii mei dragi / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Caranfil ; Mi-amintesc de-a mea copilărie / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Banariuc ; Verişorii care-i am / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Şevcişin ; Vie somnul de la Domnul (Cântec de leagăn), Mioriţa şi Hristos, Colind pentru graiul neamului / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Omul dacă n-ar ofta : Doctore, vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu; Aşa curge viaţa mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Un om singur / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Pe pământ aş tot trăi / vers. : Gr. Vieru, muz. Popul. ; Vreau să fiu tânăr o viaţă : Cu trompeta năzdrăvană / vers. : Gr. Vieru, muz. popul. P. 21, 27, 33, 46, 48, 51, 54, 60, 62, 73, 75, 77-82, 130, 149, 169, 179, 217

29. Casa părintească nu se vinde : Cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu. – Chişinău, 2013. – 476 p.

Din conţ.: Pragul părintesc : Casa părintească nu se vinde / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Pe ostrovul Prutului / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Măicuţa mea / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Cine are-o surioară / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Am şi eu un nepoţel / vers. : Gr. Vieru, muz. Popul ; Asta-i nuntă moldoveană / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Voie bună s-adunăm / vers. şi muz. : Gr. Vieru ;  E frumoasă ziua ta / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Cântec de la noi / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Fecioraşii mei cei dragi / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Caranfil ; Chişinăul meu / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Mi-amintesc de-a mea copilărie / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Banariuc ; Verişorii care-i am / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Şevcişin ; Vie somnul de la Domnul (Cântec de leagăn), Mioriţa şi Hristos / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Colind pentru graiul neamului / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Omul dacă n-ar ofta… Doctore, vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Aşa curge viaţa mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : M. Ciobanu ; Un om singur / vers. şi muz. : Gr. Vieru ; Pe pământ aş tot trăi / vers. : Gr. Vieru, muz. Popul ; Mihai Ciobanu : Cântece de-acasă. Vreau să fiu tânăr o viaţă : Anii cei mai dragi din viaţa mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Roată ; Cu trompeta năzdrăvană / vers. : Gr. Vieru, muz. popul., P. 21, 29, 38, 53, 55, 58, 64, 78, 82, 86, 99, 103, 108, 110-113, 116, 201, 226, 249, 259, 267, 313

30. Profiluri lirice : [piese pentru voce şi pian] ; alcăt. I. Macovei. – Chişinău, 1979. – 99p. Din conţ.: Cinci cînturi mioritice. Închinăciune: Mamei;; Năframa; Întoarcere ; Aşteptînd; Alături / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Verhola, P. 59-77

31. Primăvară : cîntece pentru voce şi pian ; alcăt. : Eugeniu Doga. – Chișinău, 1971. – 84 p. Din conț.: Geana mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Buzilă ;  Cîntec de leagăn / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Buzilă. P. 58, 79

32. Ce mi-i drag mie pe lume : (cul. de cîntece şi piese instr. din repertoriul form. de muz. popul. „Folclor”) / alcăt. : Dumitru Blăjinu. – Chișinău, 1984. – 235 p.

Din conț.: 1. Inimă de cîntec plină (Cîntece de viaţă nouă): Frunză legănată ’n vînt / vers. popul., prel. : Gr. Vieru, melod. popul. ;  2. Soare răsărit din grîne (Consacrare muncii):  Soare răsărit din grîne / vers. : Gr. Vieru, melod. popul.; 3. Doruri cîte-au fost şi sînt (Lirică de dragoste): Iarba dorului / vers. : Gr. Vieru, melod. popul. ; 4. La ziua măicuţei noastre (Închinare mamei): La ziua măicuţei noastre / vers. : Gr. Vieru, melod. popul. ; Cîntecul mamei / vers. : Gr. Vieru, muz. : D. Blăjinu ; Cîntec de leagăn / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Creţu ; 8. Vor spune poate unii că-i poveste (romanţe): Satul meu / vers. : Gr. Vieru, muz. : D. Blăjinu. P. 5, 12, 33, 104, 108, 111, 161

33. Tu, dragostea mea ; alcăt. : Constantin Rusnac. – Chișinău, 1983. – 128 p.

Din conț.: Povestea dragostei ; Iartă-mă / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici. P. 58, 84

34. Să cântăm prieteni! = Споемте, друзья! : [în lb. : rusă ; română ; ukrainian]; sost.: S. Mircea. – Chișinău, 1986. – 607 p.

Din conț.: Noi pace vrem / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Sadovnic; Meditaţie; Chemarea dragostei; Oglinda clipelor / vers. : Gr. Vieru, muz. : E.Doga; Iartă-mă / vers. : Gr. Vieru, muz.: I. Aldea-Teodorovici; Melancolie / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Teodorovici; Ţară de soare / vers. : Gr. Vieru, melodie popul. P. 393, 417-422, . 424, 429, 437

35. Aici îmi e Patria : antologie de coruri mold. : [în lb. : română ; rusă ; gagauz.] ; alcăt. de M. Belîh, T. Zgureanu. – Chișinău, 1988. – 226 p.

Din conț.: Odă naturii : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, muz. : G. Musicescu; Improvizaţie moldavă : [pentru cor mixt a cappella] / muz. : V. Zagorschi, vers. : A. Graši, trad. : Gr. Vieru;  Zboară, vîntule : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi; Toamna : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi; În zori : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Macovei; Cîntecul bradului : [pentru cor de bărbaţi a cappella] / vers. : Gr. Vieru, muz. : E. Mamot; Pentru oameni : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, muz. : T. Chiriac. P. 3, 71, 142, 146, 189, 210, 216

36. Maica feţişoara ta / vers. : Gr. Vieru // Te caut iubire : (romanţe) / Pavel Anton. – Chișinău, 2002. – P. 34

37. Vreau să te văd : romanţă pentru tenor şi mezzo soprano / Pavel Anton ; versuri : Gr. Vieru. –  Chișinău, 2010. – P.4

38. Vino, Doamne, şi ne scoate ; De ce-ai fi tristă / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Crețu // Cum stau şi-mi aduc aminte… : culegeri / Gheorghe Creţu. –  Chişinău, 2011. – P. 54; 304

39. Cântece şi romanţe / Serafim Buzilă. – Chișinău, 1981. – 64 p.

Din conț.: Cîntec nou ; Primăvara ; Geana mea ; Elegie / vers. : Gr. Vieru

40. Drag îmi e moldavul plai : [pentru cor mixt a cappella] / vers. : Gr. Vieru, melodie popul., prel. : V. Creangă  // Eu mă duc, codrul rămîne… : prelucrări şi compoziţii corale a cappella / Victor Creangă. – Chişinău, 2009. – P. 79

41. Coruri ; [alcăt.] T. Zgureanu. – Chişinău, 1995. – 55 pag.

Din conţ.: Imn limbii materne / vers. : Gr. Vieru; muz. : T. Chiriac;  Hristos nu are nici o vină / vers. : Gr. Vieru; muz. : Iu. Ţibulschi; Zboară, vîntule / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi; Toamna / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi. – P. 10-14; ; 43-47; 51

42. Streaua limbii noastre / vers. : Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac // Zgureanu, Teodor. Creații corale ale compozitorilor din Moldova / T. Zgureanu, M. Belâh. – Chișinău, 2007. –P. 98-100

43. Dragă-mi este viața mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac; Hora prieteniei / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Viliciuc, aranjament pentru pian : Z. Tcaci; Steagul roșu / vers. : Gr. Vieru, muz. : V. Rotaru, aranjament pentru pian : Z. Tcaci // Muzica în clasa 4 : Indicaţii metodice şi crestomaţie de note pentru învăţători / S. F. Croitoru. – Chişinău, 1989. – P. 50; 82; 131

44. Are mama doi feciori; De la Chişinău la Iaşi; Miresuica mea / vers. : Gr. Vieru, muz. și aranj. : I. Dascăl //  Dascăl, Ion. Un neam, o viaţă, un destin. – Chișinău, 2012. – P. 10; 115; 239

45. Tu ești patria mea, p. ; Să fie pace pe pământ / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Lungu // Lungu, Simion. Poeme corale. – Chișinău, 1985. – P. 5, 50

46. Mîini trudite / vers. : Gr. Vieru // Cîntece : [pentru voce şi pian] / D. Gherşfeld. – Chișinău, 1960. – P. 7

47. Du-mă, dorule, acasă (întroducere) = Край родной; Pădure, verde pădure = Лес ты мой, зеленый / vers. : Gr. Vieru, muz. : S. Lungu // Lungu, Simion.  Cîntecele Nistrului : [pentru voce şi pian, voce şi clarinet] : [în lb. : română ; rusă] / Simion Lungu. – Chișinău, 1986. – P. 3; 12

48. Cînd, oare cînd? ; Această ramură / vers. : Gr. Vieru //  Manea-Cernei, Eugenia. Lângă rugurile Toamnei… Cerească-i dragostea dintâi : Culeg. de cântece pe versurile poeţilor români. – Chișinău, 2005. – P. 50-52

49. Lăsai apă de izvor, Noi în grai sîntem popor, Supărarea / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Mustea // Mustea, Gheorghe.  Pace vouă. – Chișinău, 1990. – P. 36; 43, 70

50. Cîntec auriu / vers. : Gr. Vieru, muz. : O. Negruţa // Negruţa, O., Sochireanschi, A. Cântece de estradă.– Chișinău, 1978. – P. 33

51. Meditaţie / Eugeniu Doga ; pref. : Grigore Vieru : [în lb. română ; rusă]. – Chișinău, 1981. – 144 p.

Din conț.: Plaiule-raiule = Край ты мой : [pentru cor şi pian] ;  Meditaţie = Откровение : [pentru ansamblu vocal şi pian] ;  Chemarea dragostei = Призыв любви : [pentru ansamblu vocal şi pian] / vers. : Gr. Vieru, trad. : B. Marian. – P. 14; 51; 62

52. Plai moldovenesc ; Lăutare, măi! ; Cîntul mamei ; Dor de plai : [versuri] / Grigore Vieru // Pagini lirice / A. Stîrcea. – Chișinău, 1969. – P. 9; 31; 80; 96

53. Rândunica = Ласточка : [versuri] / Grigore Vieru // Z. Tcaci. Stele vii : [în lb. română ; rusă]. – Chișinău, 1982. – P.  90

54. Casele Moldovei ; S-a dus pasărea ; Firicel de iarbă verde : [versuri] / Grigore Vieru // Z. Tcaci. Moldovă, glasul tău : cîntece. – Chişinău, 1978. – P.9, 21, 57

55. Cântec despre mine / vers. : Gr. Vieru, nuz. : C. Rusnac // Univers musical. – 2003. – Nr. 4. – P. 3

Cântece sacre

1. Cu noi este Dumnezeu : culegere de muzică sacră şi colinde din repertoriul coralei „Vocile Primăverii” / Ştefan Andronic, Grigore Vieru, Iulia Ţibulschi. – Chișinău, 1999. – 142 p.

2. Au venit Floriile; Maica Domnului / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Ţibulschi // Lăsaţi copiii să vină la mine ; sel. de Andronic Şt., Vieru Gr. – Chişinău, 1994. – P. 112, 115

3. Am un şipot / muz. : Gr. Vieru // Grigore Vieru. Învierea : cîntece sacre; alcăt. : Iulia Ţibulschi. – Chişinău, 1990. – P. 38

Ediții în limba rusă

1. Зеркало мгновений ;  Мария Мирабела (из кф. «Мария Мирабела»): [versuri] / Gr. Vieru // Евгений Дога. Избранные песни : для голоса (хора) в соровожд. фп. (баяна). –Москва, 1987. – P. 74, 116

2. Мария Мирабела (din filmul cu acelaşi nume): [versuri] / Gr. Vieru // E. Doga. Песни и романсы на стихи поетов poètov „Серебряного века”, a также других замечательных поетов России: [в 3-х тет.]. Teт. 2. Пришла любовь. – Санкт-Петербург, 2005. – 54 с.

3. Откровение, Зеркало мгновений / vers. : Gr. Vieru, trad. : G. Simanovic // Песни : для голоса в сопровожд. Фп.(гитары) / Eugen Doga. – Москва, 1985. – Р. 66-71

4. Зори Молдовы; Земля которую я люблю / vers. : Gr. Vieru; trad. : V. Semernin, muz. : S.  Lungul // Lungu, Simion. Моя Родина = My Fatherland : кантата для дет. хора и симфон. оркестра : партитура. – Москва, 1979. – P. 3; 40

5. Призыв любви = Chemarea dragostei / vers. : Gr. Vieru, trad. : B. Marian ;  Каждая женщина прекрасна = Orice femee e frumoasă / vers. : Gr. Vieru, trad. : V. Terina; Храните любовь = Păstraţi iubirea / vers. : Gr. Vieru, trad. : V. Terina; Maтушка моя = Măicuţa mea / vers. : Gr. Vieru, trad. : V. Terina;  Кuкушка; Cucu / vers. : Gr. Vieru; Мария Мирабела = Maria Mirabela (din filmul cu acelaşi nume): [versuri] / Gr. Vieru, trad. : V. Berestov și E. Agranovici; Maria Mirabela (din filmul cu acelaşi nume): [versuri] / Gr. Vieru // Евгений Дога. Пришла любовь : песни для голоса и фп. – Санкт-Петербург, 2005. – P. 12-26; 45;87;98

6. Арии, ансамбли и хоры из молдавских опер / сост. А. Молчанов. – Chişinău, 1977. – 93 р.

Din conț.: Ария Козы из оперы «Коза с тремя козлятами» ; Хор птиц из оперы „Коза с тремя козлятами” / муз. : Z. Tcaci, libretto : Gr. Vieru по скзке I. Creangă, рус. текст : Ю. Семенов и Д. Ольченко. P. 52, 61

7. Песни молдавских композиторов : O, Молдвия родная / sl. : Gr. Vieru, muz. : V. Slivinschi,; Колыбельная / sl. : Gr. Vieru,  muz. : Iu. Ţibulschi // Песни и танцы Молдавии : для баяна или аккордеона / сост. И Дубяга. – Москва, 1977. – Р. 44, 54

8. Доброе утро ; Разноцветный дождик ; Барабан ежа ; Do, re, mi ; Юла ; Сам себе пою я песню: [versuri] / Grigore Vieru // Zlata Tkaсi. Доброе утро : вок. цикл для голоса в сопровожд. фп. – Москва, 1974. – P.3-27

9. Голуби в косу линийку = Голуби в косую линейку : сим. лирич. новелла для Golubi v kosu linijku : сим. лирич.. нoveлла для читця та камер. Оркестру за оповид dlâ čitcâ, solistiv ta kamer. orkestru za opovid. : I. Druţă, G. Gheorghiu : partitura / Zlata Tcaci ; versuri : G. Vieru ; în lb. ucr. : P. Zasenka ; în lb. rusă : G. Semenova. – Киев, 1981. – 192 с.

10. Пташка / sl. : G. Vieru, per. s. mold. : M. Кравчук, muz. : Z. Tcaci // Гусельки : песни и стихи для детей дошк. возраста : [в вып.]. Вып. 42. – Москва, 1975. – P. 20

11. Водят в школу лягушат/ sl. : G. Vieru, per. s. mold. : M. Lapisova, muz. : I. Macovei // Гусельки : песни и стихи для детей дошк. возраста: [в сопровожд. фп.] : [в вып.]. Вып. 54 / sost. T. Nazarova. – Москва, 1977. – P. 23

12. Детские песни Молдавии : пение в сопровожд. фп.  – Москва, 1977. – 35 p.

Din conț.: Веселый почтальон / sl. : G. Vieru,  muz. : В. Сурохватов ; Обьезянки / sl. : G. Vieru, muz. : Z. Tcaci.  Р. 16, 28

13. Маму поздравляем : Песни, игры, пляски, инсценировки : для детей млад. Возр. ; сост. : E. Соковнина. – Москва, 1982. –  40 с.

Din conț.: Одна на свете / сл. : Gr. Vieru, пер. с молд. : Я. Аким, muz.: T. Чудов ; Подарок маме / сл. : Gr. Vieru, пер. с молд. : Я. Аким, muz. : E. Ботяров. Р.7, 21

14.  Новоселье / сл. : Gr. Vieru, пер. с молд. : А. Гангов, муз. : T. Потапенко // Прилетайте, птицы! : песни и стихи для детей мл. шк. возраста ; сост. Арсеев И. A. – Moсква, 1988. –

15. Забыл / сл. : Gr. Vieru // Детские песни сов. композиторов : для млад. и сред. возраста : для голоса или хора. фп. (баяна) : [в вып.]. Вып. 1. – Moсква, 1977. – С.11

 Înregistrări audio-video

1. Cântă-mă amor = Воспевай меня, любовь / vers. : Gr. Vieru; muz. : E. Doga // Melodii preferate, Nr. 2 = Любимые мелодии, Nr. 2. ­– М. : Мелодия, 1989. – 1 disc. –  ­­S 6029301 003.– Text paral. În lb. rom. și rusă.

2. Casele Moldovei / vers. : Gr. Vieru; muz. : Z. Tcaci // Естрадно-симфонический оркестр Модавского телевидения и радио. – М. : Мелодия, 1978. – 1 disc. – S 60 –09107–8

3. Clopoței / vers. : Gr. Vieru; muz. : Iu. Țibulschi // Cântă Dumitra Dumbrăveanu. – М. : Мелодия, 1988. – 1 disc. –  C 5227151009. – Cuprins: Ce dulce pacea este; Lumini la noi în sat; Codrul e frumos cu floare; Clopoței; Steaua, steaua singurpă; Cucul.

4. Dragă-mi este țara mea. – М. : Мелодия, 1989. – 1 disc. –  ­­C 502836 005. – Cuprins: Bravo, măi nepoți / muz. : Gr. Vieru; Culoarea pământului / muz. : E. Mamot; Tânără e Țara mea / muz. : M. Oțel; Dragă-mi este țara mea / vers. : Gr. Vieru; muz. : E. Tamazlâcaru

5. Dragă-mi este țara mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac; interpr.: Studioul coral al Radio-Televiziunii din Moldova, cond. Șt. Caranfil; Orchestra de muzică Populară „Folclor”, dirijor Petru Neamțu. – Înregistr. La 31 12.1982. – (Fonoteca Teleradio Moldova).

6. Elena; Astă seară; Clar de lună / muz. : Ian Raiburg; Grație / vers. : Gr. Vieru , muz. : P. Teodorovici // Одно только песню пою: [cântă Ion Suruceanu]. – М. : Мелодия, 1989. – 1 disc. –  C 6024007 008

7. Lacrima / vers.: Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac; interpr. : Orchestra simfonică și de estradă, dirojor Al. Vesecichi; A. Lazariuc, voce. – Înregistr.  la 27.07.1982. – (Fonoteca Teleradio Moldova.

8. Legământ / vers. : Gr. Vieru , muz. : Iu. Sadovnic // Legenda. – Ch. : ALFA, [s.a.]. – 2 disc. – CDC – CS – 0110

9. Melancolie / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Teodorovici; interpr. : N. Cepraga // Numai tu. – М. : Мелодия, 1991. – 1 disc. –  ­­C 602 1139003

10.  Melancolie / vers. : Gr. Vieru, muz. : P. Teodorovici // Kарнавал: „Kontemporan” [Formația]. – М. : Мелодия, 1983. – 1 disc. –  ­­C 60–17967

11. Miresuica mea / vers. : Gr. Vieru, interpr. : Nicolae Glib // Молдавские песни / Valentina Cojocaru,  Nicolae Glib. – М. : Мелодия, 19849. – 1 disc. –  C 3021549006

12. Primăvara : cântă Anastasia Lazariuc. – М. : Мелодия, 1984. – 1 disc. –  C 6021543008. – Cuprins : Tinerețe / muz. : A. Chiriac; Sentimente / muz. : P. Teodorovici; Ca prima oară / muz. : I. Aldea-Teodorovici; Ultima oră / muz. : P. Teodorovici; Veni-va dragostea / vers. : Gr. Vieru, muz. : A. Chiriac.

13. Răsai / vers. : Gr. Vieru, muz. : I. Aldea-Teodorovici / interpr. : Doina și I. Aldea-Teodorovici. – București : Electrocord, [s.a.]. – 1 disc. – ST – EDED 03893. – Cuprins : Eminescu; Răsai; Reaprinde-ți candela; Trei culori; Iartă-mă; Hai, hai; Comment sa va?

14. Te aștept=Ожидание / vers. : Gr. Vieru, muz. : C. Rusnac; interpr. : Nina Crulicovschi // Cântece de Constantin Rusnac=Песни Консантина Руснак / interpr. Orchestra simfonică și de estradă a RadioTV a RM, dirijor A. Vasecichin; ans. Instrum. Cond. De A. Rudenco; trompetă: V. IIzboinikov; chitară : A. Rudenco/ – 1 disc audio: 33 min. – М. : Мелодия, 1984. – (Stere). – C 602 101 003

15. Unde crește-un pom pe glie / vers. : Gr. Vieru, muz. : Iu. Țibulschi // Capela corală academică „Doina”. – М. : Мелодия, 1987. – 1 disc. – C 1026309009

16. Văzui tinerețea mea / vers. : Gr. Vieru, muz. : Gh. Banariuc; Cântăm două surioare : cântec popușar; Țara mea : Cântec popular // Întâlnire cu tinerețea / Valentina Cojocaru și Orchestra de muz. Populară „Folclor”. – М. : Мелодия, 1987. – 1 disc. – C 30 25679 009

17. Zavistea; Coasa : cântece populare / Gr. Vieru // Cânt iubirea / Alexandru Lozanciuc. – М. : Мелодия, 1987. – 1 disc. – C 3025681 007

***

18. Песни на стихи Gr. Vieru / A. Chiriac. –  М. : Мелодия, 19857. – 1 disc. –(DiskoKlub – 12 (a). – C 6021761  007. – Lb. Rusă.

19. Симфония чувств / muz. : I. Aldea-Teodorovici // Numai tu / Nadejda Cepraga. – М. : Мелодия, 1991. – 1 disc. – C 602 1139003. – Lb. rusă.

20. Вот она какая / Gr. Vieru; поет : N. Cepraga // Nadejda Cepraga. – M. : Мелодия, 1991. – 1 disc. – S 60 30897 004. – Lb. Rusă.

A elaborat A. Moldovanu

Un gând despre „Listă bibliografică. Poetul Grigore Vieru în muzică

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: