Eugen Doga – compozitor, academician


Eugen Doga – compozitor, academician

80 ani de la naștere

Listă bibliografică

compozitorul-eugen-doga-foto

   Compozitorul moldovean Eugen Doga supranumit “Maestru în artă, Artist al Poporului şi Om al Mileniului” este recunoscut acum și de UNESCO, pentru care valsul inclus în coloana sonoră a filmului “Gingaşa şi tandra mea fiară” este numit a patra capodoperă muzicală a secolului XX.

Propunem utizatorilor o Listă bibliografică selectivă cu referire la viaţa şi activitatea maestrului, reflectată în fondul de bibliotecă al filialei de Arte „T. Arghezi”. Lucrarea dată cuprinde mai multe tipuri de documente –  enciclopedii, cărţi, albume, bibliografii, documente audio-video şi documente de muzică tipărită,  care demonstrtează activitatea intensă a compozitorului în Moldova în anii ’60-80 ai secolului anterior cît şi în perioada următoare, maestrul aflându-se deja peste hotarele ţării. Pe măsura completării catalogului electronic cu noi documente Lista îşi va extinde sursele de informare.

 Cărţi despre viața și creația muzicală

 1. Eugeniu Doga : bibliografie // Biblioteca Centrală BM „B.P. Hasdeu” ; Centrul Național de Hasdeologie. – Chișinău : Universitas, 1993. – 64 p.
 2. Eugen Doga: compozitor, academician / Acad. de Şt. a Moldovei ; consiliul coord.: Gheorghe Duca (preşedinte al AȘM). – Chişinău : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 416 p. – (Col. „Academica”: Vol. 3).
 3. E. Doga: Oglinda clipelor = Е. Дога: В зеркале мгновений = Ye. Doga: In the Mirror of Moments / aut.-alcăt. : E. M. Şatohina. – Chişinău : Timpul, 1989. – 94 p. : fot.
 4. Dumbrăveanu, Luminiţa. Eugen Doga: „Muzica este prima şi ultima mea iubire” / Luminiţa Dumbrăveanu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2012. – 296 p. : fot. – (Dialoguri la focul din vatră).
 5. Клетинич, Е. Евгений Дога – знакомый и неизвестный / Е. Клетинич. – Москва : Композитор, 1999. – 225 с. : фот.

În culegeri, cărți, albume, enciclopedii

 1. Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни : [autor muzică : E. Doga ; compozitori moldoveni] / alcăt. Zinovii Stolear. – Chișinău, 1985. – 232 p.
 2. Бернандт, Г.Б. Дога Евгений Дмитриевич / Г. Б. Бернардт, И.М. Ямпольский // Советские композиторы и музыковеды. Справочник в 3-х t. – М. : 1978. – Том 1: А-И. – С. 217
 3. Ciobanu-Suhomlin, I. Doga, Eugeniu : [născut 1.03.1937] / Irina Ciobanu-Suhomlin. // Repertoriul general al creaţiei muzicale din Republica Moldova (ultimele două decenii ale secolului XX) = The General Repertory of Musical Works of Moldavian Composers (Last Two Decades of the 20th Century). – Chișinău, 2006. – P. 109-116
 4. Дога Евгений Дмитриевич, композитор / Композиторы и музыковеды Молдавии. Справочник. – Chișinău, 1973. – P. 21-22
 5. Дога Евгений Дмитриевич, композитор / Композиторы и музыковеды Молдавии. Библиографический справочник. – Chișinău, 1979. – P. 25-28
 6. Eugen Doga : [VIP magazin. – ed. specială : Moldcell] : [Text]. – Chișinău, mai, 2011. – 20 p. +1 CD
 7. Коркина A. A. Евгений Дога. //A.A. . Коркина. Образы родного города :[personalități : E. Doga].  – Chișinău, 1987. – C. 42-52 (b-ca A. Mickiewicz)
 8. Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii : [prefaţă de E. Doga]; red. şt. : Aurelian Dănilă (doctor habilitat) ; red. de ed. : Mihai Papuc. – Chișinău : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2013. – P. 8-9
 9. Odă oraşului meu [text] / muz. : Eugen Doga, versuri : Gheorghe Vodă // Chişinăul vechi şi nou = The Old end New City = Старый и новый город. – Chişinău, 1998. – P. 183.
 10. Roibu, Nicolae. Cred în puterea spirituală a neamului nostru : [dialog cu E. Doga] // Nicolae Roibu. Artişti şi ţărani: (dialoguri, medalioane, eseuri). – Chiişinău, 2010. – P. 20-28.
 11. Roibu Nicolae. Republica Moldova a devenit un hotel pentru venetici : [interviu cu E. Doga] // Nicolae Roibu. Lumini şi umbre-n ceas de taină : (dialoguri, medalioane, eseuri). – Chișinău, 2005. – P. 83-88
 12. Столяр, Зиновий / Страницы молдавской музыки : [este menționat]. – Chișinău, 1983. – C. 67-68
 13. Ţarălungă, Ecaterina. Doga, Eugen // Ecaterina Ţarălungă. Enciclopedia identităţii româneşti. Personalităţi. – Bucureşti, 2011. – P. 268.
 14. 19. Tcaci, Efim. Temă veşnic vie : ciclul coral de Eugeniu Doga // Efim Tcaci. Premiere, portrete… . – Chișinău, 1977. – P. 96-98

 În documente de muzică tipărită

 1. Alici, A. Dimineţi senine. Tinereţe : [culeg. de cîntece] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. : Z. Tcaci. – Chișinău, 1969. – P. 37-39. – Cu caract. chirilice
 2. Baladă = Ballada. Piese pentru vioară = Пьесы для скрипки : [pentru vioară şi pian] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. E. Vîşcăuţan. – Chișinău, 1975. – P. 67. – Cu caract. chirilice
 3. Baladă / E. Doga // Miniatura moldovenească pentru vioară [Note] / alcăt. Iurii Nasuşchin. – Chișinău, 1987. – P. – 46-53. – Cu caract. chirilice.
 4. Bucov, Em. Хоры : [без сопровожд] : [autor muzică : E. Doga] / пер. : Б. Гайковича. – Mосква, 1977. – 55 с.
 5. Bucov, Em. Mi-i dor. Muzică corală moldovenească : [pentru cor mixt şi pian] : [autor muzică : E. Doga]  / ed. îngr. de L. Aksionova şi E. Bogdanovschi. – Chișinău, 1972. – P. 33-37. – Cu caract. Chirilice
 6. Bucov, Em. Slavă Republicii . Aici îmi e Patria : antologie de coruri moldoveneşti : [pentru cor mixt a cappella] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. M. Belîh, T. Zgureanu. – Chișinău, 1988. – P. 95-104. – Cu caract. chirilice
 7. Cepraga, N. Веселая свадьба. Песни и танцы Молдавии : для баяна или аккордеона : [autor muzică : E. Doga] / сост. И. Дубяга. –  Mосква, 1981. – С. 51-53
 8. Ciocanu, An. Aici îmi e Patria. Aici îmi e Patria : antologie de coruri moldoveneşti : [pentru cor mixt a cappella] : [muz. : E. Doga] / alcăt. M. Belîh, T. Zgureanu. – Chișinău, 1988. – P. 88. – Cu caract. Chirilice
 9. Ciocanu, An. Aici îmi e patria = Zdes΄ moâ rodina. Dragă mi-i de plaiul meu = Край Родной, любимый мой : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Serafim Buzilă ; trad. Nicolai Sundeev ; pict. Gheorghii Zlobin. – Chișinău, 1984. – P. 24-27. – Cu caract. Chirilice
 10. Ciocanu, An. Amintiri nostalgii = Воспоминанья. Нежность = Duioşie : [culeg. de cîntece] : [autor muzică : E. Doga] ; рус. текст : M. Фильштейн / сост. : Z. Stolear. –  Chișinău, 1976. – P. 206-208. – Cu caract. chirilice.
 11. Ciocanu, An. Doi trandafiri. Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni! : [autor muzică : E. Doga] / sost. S. Mircea. – Chișinău, 1986. – P. – 395-396
 12. Ciocanu, An. Îndrăgostiţii = Vlûblennye. Нежность = Duioşie : [culeg. de cîntece]: [autor muzică : E. Doga] / сост. Z. Stolear ; рус. текст : M. Фильштейн. –  Chișinău, 1976. – P. 202-205. – Cu caract. chirilice
 13. Ciocanu, An. Mări de flori = More cvetov. Oraşul cîntă = Город поет: [autor muzică : E. Doga] / alcăt. E. Doga. – Chișinău, 1967. – P. 44-50. – Cu caract. chirilice
 14. Ciocanu, An. Zi cu soare. Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni! : [autor muzică : E. Doga] / sost. S. Mircea. – Chișinău, 1986. –  P. 399-401. – Cu caract. chirilice
 15. Cruceniuc, P. Codrii mei frumoşi. Muzica în clasa 4 : Indicaţii metodice şi crestomaţie de note pentru învăţători : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. S. F. Croitoru. – Chișinău, 1989. – P. 54-58. – Cu caract. chirilice
 16. Cruceniuc, P. Codrii mei frumoşi. Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Zinovii Stolear. – Chișinău, 1985. – P. 123-127. – Cu caract. chirilice
 17. Cruceniuc, P. Doru-i dor = Ах, любовь. Нежность = Duioşie : [culegere de cîntece] : [autor muzică : E. Doga] / сост. : Z. Stolear ; рус. текст : M. Фильштейн. – Chișinău, 1976. – P. 199-201. – Cu caract. chirilice
 18. Cruceniuc, P. Iarna. Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni! : [autor muzică : E. Doga] / sost. S. Mircea. – Chișinău, 1986. – P. 397-398 . – Cu caract. chirilice
 19. Cruceniuc, P. Zbucium de dor. Primăvară : cîntece pentru voce şi pian : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Eugeniu Doga. – Chișinău, 1971. – P. 65-69. – Cu caract. chirilice
 20. Cu mine-i cîntecul = Песня сердца. Oraşul cîntă = Город поет : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. E. Doga. – Chișinău, 1967. – P. 26-29 . – Cu caract. chirilice
 21. Cutasevici, Gh. Tinereţe minunată. Floare de câmp : culegere de cântece lirice : [autor muzică : E. Doga] / Gheorghe Cutasevici ; ed. îngr. de Anatol Mîtcu. Chișinău, 2013. – P. 11-14
 22. Doga, Е. Фортепианная музыка / Evgenij Doga. – Санкт-Петербург, 2004. – 20 с.
 23. Doga, E. Inima veacului = Сердце века : [compoziţii corale] : [autor muzică : E. Doga / alcăt. [şi prefaţator] S. Pojar. – Chișinău, 1987. – 184 p. – Cu caract. chirilice
 24. Doga, Е. Избранные песни : для голоса (хора) в сопровожд. фп. (баяна) / Evgenij Doga. – Москва, 1987. – 136 с.
 25. Doga, Е. Камерные ансамбли : Джой : для виолончели и фп. ; Скрипунелла : для двух скрипок и фп. : [Ноты] / Evgenij Doga. – Санкт-Петербург, 2001. 4 с.+ 4 с. парт. виолончели и двух скрипок
 26. Doga, Е. Концертные пьесы : Парафраз на тему романса A. Алябьева „Соловей” ; Баллада : для скрипки в сопровожд. фп. = Evgeniy Doga. Concert pieces : Paraphraze on the theme of Alabiev’s ”Nightingale” ; Ballade : for violin and piano : [Ноты] / Evgenij Doga ; муз. ред. E. Фоменко. – Санкт-Петербург, 2005. – 16 с. + 7 с. парт. скрипки
 27. Doga, Е. Концертные пьесы для виолончели и фортепиано = Evgeniy Doga. Concert pieces For Violoncello and Piano : [Ноты] / Evgenij Doga. – Санкт-Петербург, 2006. – 36 с.+ 15 с. парт. виолончели
 28. Doga, E. Luceafărul : Balet în două acte : [autor muzică : E. Doga] / E. Doga ; coaut. Gh. Covtun : [libretto]. – Ch. : S. n., 2007. – 22 p. : il.
 29. Doga, E. Meditaţie = Откровение / Eugeniu Doga ; pref. Grigore Vieru. – Chișinău, 1981. – 144 p. – Cu caract. chirilice.
 30. 49. Doga, E. Мой ласковый и нежный зверь : вальс из кф. [Ноты] : [для фп. в 4 руки] : / E. Doga. –  Sankt-Peterburg, 2000. – 8 с.
 31. Doga, E. Нас венчали не в церкви. Песни и романсы на стихи поэтов „Серебрянного века”, a также других замечательных поетов России : [в 3-х тет.] / E. Doga . – Санкт-Петербург, 2002. – [Тет. 1]. – 74 s. : portr.
 32. Doga, E. Pe aripi de cînt / Eugeniu Doga ; pref. : Grigore Vieru. – Chișinău, 1972. – 100 p.– Cu caract. chirilice
 33. Doga, E. Pe strune de chitară : [voce și ansamblu instrumental] / E. Doga ; coautori : O. Milştein , Min. Culturii al RSSM, Casa Rep. de Creaţie Popul. – Chișinău, 1972. – 244 p.
 34. Doga, E. Песни : для голоса в сопровожд. фп. (гитары) / Eugen Doga ; предисл. : Emil Loteanu. – Mосква, 1985. – 80 с. : portr.
 35. Doga, E. Пьесы для ансамбля скрипачей = Evgeniy Doga. Pieces for violin ensemble / Евгений Дога ; муз. pед. O.В. Фадеева. –  Санкт-Петербург, 2006. – 24 с.+11 с.+11 с. партии скрипок +1 с. партия виолы
 36. Doga, E. Пришла любовь / E. Doga // Песни и романсы на стихи поэтов „Серебрянного века”, a также других замечательных поэтов России : [в 3-х.тет.]. – Санкт-Петербург, 2002.  – Тет. 2. – 60 s. : portr
 37. Doga, E. Ritmurile epocii = Ritmy èpohi : [culeg. de cîntece] / E. Doga. – Chișinău, 1976. – 188 p. : portr.
 38. Doga, E. Солнечный день = Zi cu soare / E. Doga. –  Chișinău, 1978. – 103 p. – Cu caract. chirilice
 39. Doga, E. Sonet. Cîntecul frunzei = Песня листвы : piese instrumentale pentru copii : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. : Loghin Ţurcanu. – Chișinău, 1983. – P. 24-27. – Cu caract. chirilice
 40. Doga, E. Вальс из кф. „Мой ласковый и нежный зверь” = Evgeniy Doga. My tender gentle beast Waltz from the movie : [для фп. = For piano] : [Ноты] / Evgenij Doga // Санкт-Петербург, 2004. – 8 с.
 41. Doga, E. Вальс из кф. „Мой ласковый и нежный зверь” : [для гитары]. Пьесы для ансамбля шестиструнных гитар : [в вып.] : [autor muzică : E. Doga] / сост. Л. Шумеев. – Вып. 3. – Mосква, 1991. – С. 8-12

61. Dor de prispa casei. Plaiul meu : coruri [Note] : [pentru cor şi pian] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Victor Nevoie. – Chișinu, 2003 – P. 111-113

 1. Doga, E. Все начинается с любви. Песни и романсы на стихи поэтов „Серебрянного века”, a также других замечательных поэтов России : [в 3-х.тет.] / E. Doga. – Санкт-Петербург, 2002. – Tet. 3. – 60 с. : portr. .
 2. Eminescu, M. De-aş avea. Mihail Muntean : Piese din repertoriu = Произведения из репертуара : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. M. Munteanu ; cuv. înainte. E. Doga, E. Oбразцова. – Chișinău : S.n., 2006. – P. 163-167
 3. Eminescu, M. Dintre sute de catarge. La steaua : [romanţe pe versurile lui M. Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Serghei Pojar ; Gleb Ceaikovski-Mereşanu. – Chișinău, 1989. – P. 225-228
 4. Eminescu, M. Dintre sute de catarge. Creaţii corale: [pentru cor mixt a cappella] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Teodor Zgureanu ; Margareta Belâh. – Chișinău, 2007. – P. 53-56
 5. Eminescu, M. Dorinţa. La steaua : [romanţe pe versuri de Mihai Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] /alcăt. : Serghei Pojar ; Gleb Ceaikovski-Mereşanu. – Chișinău, 1989. – P. 229-232
 6. Eminescu, M. Dorinţa. Coruri : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. T. Zgureanu. – Chișinău, 1995. – P. 5-9. – Cu caract. chirilice
 7. Eminescu, M. Lumineze stelele… Ah, cerut-am de la zodii : [romanțe românești pe versurile lui M. Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / M. Eminescu ; sel., studiu, tab. cronol., red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac . – Chișinău, 2001. – P. 118-120
 8. Eminescu, M. Lumineze stelele… Ah, cerut-am de la zodii : [romanțe românești pe versurile lui Mihai Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / M. Eminescu ; sel., studiu, tab. cronol., red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac. – Chișinău, 2013. – P. 118-120
 9. Eminescu, M. Misterele nopţii. Ah, cerut-am de la zodii : [romanţe pe versurile lui M. Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / M. Eminescu ; sel., studiu, tab. cronologic, red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac . – Chișinău, 2001. – P. 111-114
 10. Eminescu, M. Misterele nopţii Ah, cerut-am de la zodi : [romanţe pe versurile lui M. Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / M. Eminescu ; sel., studiu, tab. cronologic, red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac . – Chișinău, 2001. – P. 111-114
 11. Eminescu, M. Ochiul tău iubit. La steaua : [romanţe pe versuri de Mihai Eminescu] : [ciclu vocal E. Doga] : [şase romanţe] : „Misterele nopţii” : [romanţă pentru voce şi pian], „Dorinţa” : [două coruri mixte a cappella], „De-aş avea”, „Peste vîrfuri”, „Ochiul tău iubit”, „O, rămîi” : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Serghei Pojar ; Gleb Ceaikovski-Mereşanu. – Chișinău, 1989. – P. 162-191
 12. 73. Eminescu, M. Să ţin încă o dat… Ah, cerut-am de la zodii : [romanțe românești pe versurile lui M. Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / M. Eminescu ; sel., studiu, tab. cronol., red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac . – Chișinău, 2001. – P. 115-117
 13. Eminescu, M. Să ţin încă o dat… Ah, cerut-am de la zodii : [romanțe românești pe versurile lui M. Eminescu] : [autor muzică : E. Doga] / M. Eminescu ; sel., studiu, tab. cronol., red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac . – Chișinău, 2001. – P. 115-117
 14. Eminescu, M. Să ţin încă o dată. Mihail Muntean : Piese din repertoriu = Произведения из репертуара : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. M. Munteanu ; cuv. înainte. E. Doga, E. Oбразцова. – Chișinău : S.n., 2006. – P. 168-171
 15. Esinencu, N. Şantier ni-i ţara toată = Vsâ strana – novostrojka. Oraşul cîntă = Город поет : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. E. Doga. – Chișinău, 1967. – P. 67-69. – Cu caract. chirilice

77. Lazarev, V.  Мне приснился шум дождя.  Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Zinovii Stolear. –  Chișinău, 1985. – P. 215-220

 1. Lazarev, V. Мне приснился шум дождя. Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni! : [autor muzică : E. Doga] / sost. : S. Mircea. – Chișinău, 1986. –  P. 307-309
 2. 79. Lazarev, V. Мне приснился шум дождя. На орбиту – на работу : песни о героях -космонавтах : для голоса (хора) в сопровожд. фп. (баяна) : [autor muzică : E. Doga] / сост. М. Рейтман. –  Москва, 1980. – С. 27-30
 3. Lazarev, V. Мне приснился шум дождя. Песни радио и кино : [в вып.]. : [autor muzică : E. Doga]. – Москва. – Вып. 238. -1977. – С. 19-22

81. Loteanu, E.  Чайка надежды. Cîntecul moldovenesc de estradă ’80 = Молдавская эстрадная песня : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. V. Slivinschi. –  Chișinău, 1981. – P. 22-36. – Cu caract. chirilice

82. Loteanu, E.  Голуби с нашей улицы.  Cîntecul moldovenesc de estradă ’80 = Молдавская эстрадная песня : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. V. Slivinschi ; рус. текст : А. Заурих. –  Chișinău, 1981. – P. 37-40

83. Nunta veselă.  Fanfara cîntă : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. : A. Sochireanschi, F. Evtodienco. – Chișinău, 1977. – P. 41-48

84. Oraşul cîntă = Город поет / alcăt. E. Doga.  – Chișinău, 1967. – 76 p.

85. Павлов, Ю. Волшебник родник (из тф. „Серебрянный возраст”).  Cîntecul moldovenesc de estradă ’85: [autor muzică : E. Doga] / sel. Vladimir Slivinschi. –  Chișinău, 1986. – P. 40-47. – Cu caract. chirilice

86. Podoleanu, Ion. Cît e ţara mea de mare. Primăvară : cîntece pentru voce şi pian : [autor muzică : E. Doga / alcăt. Eugeniu Doga. – Chișinău, 1971. – P. – 17-21. – Cu caract. Chirilice

87. Podoleanu, I. Хора дружбы.  Pesni i tancy Moldavii : dlâ baâna ili akkordeona : [autor muzică : E. Doga] / sost. И. Дубяга. – Mосква, 1981. – С. 49-50

 1. Podoleanu, I. Hora prieteniei. Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Zinovii Stolear. –  Chișinău, 1985. – P. 131-133. – Cu caract. chirilice
 2. Primăvară : cîntece pentru voce şi pian / alcăt. : Eugen Doga. – Chișinău, 1971. – P. 84. – Cu caract. chirilice
 3. Răsai, soare! Răsai, soare! : album pentru elevii din şc. şi studiourile de muzică : cl. 1-4 [Note] : [autor muzică : E. Doga] / Irina Stolear. – Chișinău, 2006. – P. 14
 4. Taнич, M. Любовь начинается просто. Cîntecul moldovenesc de estradă ’86 : [autor muzică : E. Doga] / sel. Vladimir Slivinschi. – Chișinău, 1987. – P. 62 – 66. – Cu caract. chirilice.
 5. Vals din filmul „Gingaşa şi tandra mea fiară”. Răsai, soare! : album pentru elevii din şc. şi studiourile de muzică : cl. 1-4 [Note] : [autor muzică : E. Doga] / Irina Stolear. – Chișinău, 2006. – P. 130-137
 6. Vals din filmul „Gingaşa şi tandra mea fiară! : [vocaliz pentru cor şi pian]. Plaiul meu : coruri [Note] : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Victor Nevoie – Chișinău, 2003 – P. 114-119
 7. Vals din filmul „Gingaşa şi tandra mea feară”. Cîntecul moldovenesc de estradă ’83: [autor muzică : E. Doga] / sel. de Vl. Slivinschi. Chișinău, 1984 – P. 81-85. – Cu caract. chirilice
 8. Вальс из кф. „Мой ласковый и нежный зверь”. Nostalgie : попул. зарубеж. мелодии в легком перелож. для фп. (гитары) : [autor muzică : E. Doga] / перелож. G. I. Firtic. – Санкт-Петербург, 1998. – Вып. 7 – С. 14-15.
 9. Вдовина, Е. Молдавский советский романс / Е.В. Вдовина : [rassmatrivaetsâ romansovoe tvorčestvo E. Doga]. – Chișinău, 1982. – 182 s. (b-ca Lomonosov)
 10. Vieru, Gr. Chemarea dragostei. Споемье друзья! = Să cîntăm, prieteni!: [autor muzică : E. Doga] / sost. S. Mircea. – Chișinău, 1986. – P. 420-421– Cu caract. chirilice

98. Vieru, Gr. Cucul = Кукушка.  Florile dalbe = Белая кипень : culeg. de cîntece pentru copii : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Şt. Andronic ; Gr. Vieru ; il. : Gh. Guzun. – Chișinău, 1985– P. 36-38. – Cu caract. chirilice

 1. Vieru, Gr. Hulubaşul. Fluieraş de soc : cîntece pentru copii : [autor muzică : E. Doga / alcăt. Z. Tcaci ; Gr. Vieru. – Chișinău, 1979. – P.15-16. – Cu caract. chirilice
 2. Vieru, Gr. În limba ta. Învierea : cîntece sacre / Grigore Vieru : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Iulia Ţibulschi. –   Chișinău, 1990. – P. 53-54 53.
 3. Vieru, Gr. Legămînt. Învierea : cîntece sacre / Grigore Vieru : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Iulia Ţibulschi. – Chișinău, 1990. – P. 3-5

102. Vieru, Gr. Maria, Mirabela = Мария Мирабела : cîntec din filmul cu acelaşi titlu. Dimineaţa copiilor = Утро детства : culeg. de cîntece pentru copii : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Şt. Andronic ; Gr. Vieru ; il. : G. Guzun. – Chișinău, 1984. – P. 82-94. – Cu caract. chirilice

103. Vieru, Gr. Meditaţie = Откровение.  Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. S. Mircea. – Chişinău, 1986. –  P. 417 – 419

104. Vieru, Gr.  Oglinda clipelor.  Cîntecul moldovenesc de estradă ’81 : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. V. Slivinschii. – Chișinău, 1982. – P. 10-14. – Cu caract. chirilice

 1. Vieru, Gr. Oglinda clipelor. Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni! : [autor muzică : E. Doga] / sost. : S. Mircea. – Chișinău, 1986. –  P. 422-423

106. Vieru, Gr.  Orice femeie e frumoasă.  Cîntecul moldovenesc de estradă ’84 : [autor muzică : E. Doga] / sel. Vl. Slivinschi. – Chişinău, 1985. – P. 20-25. – Cu caract. chirilice.

107. Vieru, Gr. Rugăciune nouă.  Învierea : cîntece sacre / Grigore Vieru : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Iulia Ţibulschi. –   Chișinău, 1990. – P. 65

 1. Вишня : [из кф. «Taнцплощадка»]. Репертуар гитариста : [в вып.] : семиструнная гитара : [autor muzică : E. Doga] / сост. Н. Морозов – Вып. 28. – Mосква, 1991. – С. 9-10

109. Vodă, Gh. Cîntec despre oraşul meu. Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Zinovii Stolear. –  Chișinău, 1985. – P. 35-54. – Cu caract. chirilice

110. Vodă, GhNistrule, mîndria mea.  Antologie de cîntece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни : [autor muzică : E. Doga] / alcăt. Zinovii Stolear. –  Chișinău, 1985. – P. 113-122. – Cu caract. chirilice

 1. Vodă, Gh. Pesnâ o moem gorode. Споемте друзья! = Să cîntăm, prieteni! : [autor muzică : E. Doga] / sost. S. Mircea. – Chişinău, 1986. –  P. 246-247
 2. 112. Vodă, Gh.   Песня о моем городе. Это Родина моя. Песни союзных республик : для голоса и хора в сопровожд. фп. (баяна, гитары) : [autor muzică : E. Doga] / сост. Б. Тихомиров ; ред. С. Данилов ; худож. A. Семенов. – Mосква, 1982. – С. 78-82
 3. 113. Vodă, Gh. Песня о моем городе : [из тф. «Кишинев, Кишинев»]. Песни наших дней : мелодии и тексты : [autor muzică : E. Doga] / сост. Олег Агафонов, Викториа Бекетова, Владимир Шибаев. – Mосква, 1981. – С. 150-151
 4. 114. Vodă, Gh. Песня о моем городе (из тф. «Кишинев, Кишинев»). Песни наших дней : мелодии и тексты : [autor muzică : E. Doga] / сост. : Олег Агафонов, Викториа Бекетова, Владимир Шибаев. – Mосква, 1982. – С. 150-151

 Documente audio-vizuale :

 1. Doga, Eugen : [resursă electronică : Un album muzical] / VIP magazin : Colecţia „VIP Magazin” : Ch., 2011 – 1 CD
 2. Doga, E. Мой белый город : [Înregistrare sonoră] : [муз. Е. Доги играет Ленинградский концертный оркестр под управлением А. Бадхена ]. – Л. : 1984. – 1 грп.
 3. 117. Музыка из к/фильмов / муз. : Е. Дога : [Înregistrare sonoră]. – М. : 1995. – 1 СD
 4. [Opere muzicale] / Eugen Doga : [resursă electronică] : Ch. : S. n., 2007. – 1 CD
 5. 119. Парижский каскад : музыка кино / муз. : Е. Дога: [Înregistrare sonoră]. – М. : 1996. – 1 СD
 6. 120. Королева Марго : музыка из телесериала / муз. : Е. Дога : [Înregistrare sonoră]. – М. : 1996. – 1 СD
 7. 121. „Танцплощадка”: муз. к кф. = „The Dancing”: music From The Film / муз.. Е. Дога : [Înregistrare sonoră]. – М. : 1986. – 1 грп.
 8. 122.Табор уходит в небо: муз. к кф. / муз. : Дога, Евгений : [Înregistrare sonoră]. – М. : 1977. – 1 грп.
 9. 123. Звезды не гаснут : Лучшие песни / муз. : Е. Дога : [вальсы : муз. из кф.] : [Înregistrare sonoră]. – М. : 2002. – 1 СD

A elaborat A. Moldovanu, bibliotecar principal

Publicat de biblioart

Filială în structura BM, specializată în domeniul artelor (istoria şi teoria generală a artei; landşaft şi sistematizare teritorială şi urbanism; arhitectură; arte plastice - pictură, sculptură, ornament; grafică; fotografie; muzică, teatru, coregrafie, sport)

2 gânduri despre „Eugen Doga – compozitor, academician

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: