Teodor Zgureanu – compozitor, dirijor de cor şi pedagog


S-a născut la 24 mai 1939, la Condrăteşti, azi r-nul Ungheni.

zgureanuA absolvit Conservatorul Gavriil Musicescu din Chişinău (1964), clasa de dirijat coral a prof. Lidia Axionova. Şi-a început cariera muzicală ca metodistCoruri la Casa republicană de creaţie populară (1963-1967). A fost dirijor al Capelei corale academice Doina a Filarmonicii de Stat (1967-1976), conducător artistic şi prim-dirijor al Capelei corale Moldova a Radio­televiziunii (1976-1987) din Chişinău. Din 1987 este profesor (din 1992 – prof. universitar), şef de catedră Dirijat coral a Institutului de Artă din Chişinău (actualmente catedra Metodica Educaţiei muzicale a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) şi diri­jor al corului Renaissance al Academiei. Cu formaţia sa a participat la numeroase festivaluri şi concursuri, a obţinut premii: Tallinn, Estonia (1991); Varna, Bul­garia (1995); Debrecen, Ungaria (1996).

A concertat în Republica Moldova, România, Ucraina, Bulgaria, Germania, Belgia, Franţa etc.

Membru de onoare al Academiei Amadeus Eu­rope din Franţa (1993). Distins cu premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, decorat cu ordinul Gloria Muncii (1998), medalia comemorativă 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, România (2000), Artist al poporului din Republica Moldova (1983).

Creaţii selective:

trandafir2trandafir4Pentru cor, solişti şi orchestră: Acalmie (Calm): vocaliză, pentru cor mixt a cappela (1996); Decebal: operă in 3 acte, libret de V. Teleucă (1999); două Pas­teluri pentru cor şi ansamblu instrumental, versuri de Vasile Alecsandri (1998); Drag de tară şi femeie, pentru cor mixt şi pian, versuri de T. Istrati (2002); Imnurile Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur, în 21 de părţi, pentru cor feminin a capella, text liturgic (1997); Închinare lui Petru Movilă, pentru cor mixt şi pian, versuri de Nicolae Dabija (1996); Lumină din Lumină, poem simfonic (2001); Burebista: poem pentru orchestră mare simfonică (2001); Monolog pentru Maica Maria: poem pentru cor bărbătesc, solo contralto şi orchestră de cameră (2002); Noaptea Sfântului Andrei: oratoriu pentru cor feminin, patru solişti, orchestră simfonică, nai, taragot, ocarină, text de Ion Vicol (2000); Oma­giu diminetii: poem pentru cor mixt a capella, versuri de N. Caireac (2001); Oratoriul psalmilor, in 9 părţi, pentru bas, cor feminin şi orchestră simfonică, text canonic religios (după Psalmii lui David) (1995); pa­tru Madrigale pentru cor bărbătesc a cappela, versuri de D. Matcovschi (2003); Prometeu, pentru cor mixt a cappela, versuri de Em. Bucov, adaptat de T. Zgureanu (2001); Rapsodie pentru orchestră de suflători (2002); Răsai asupra mea lumină cantată în şapte părţi pentru doi solişti, cor feminin şi orchestră de coarde, versuri de Mihai Eminescu, Gh. Ciocoi (1999); Slăvită fii, Marie, pentru voce, cor mixt şi pian (2002); Ştefan cel Mare şi Sfânt: oratoriu pentru bas, mezzo-soprano, cor mixt şi orchestră simfonică (1996); Vers, pentru cor feminin şi pian (2001); Vin Floriile, pentru cor mixt a cappela, versuri de Vasile Alecsandri (1996).

trandafir1Muzică selectivă pentru cor de copii: Cu viata zid la trecători, pentru cor de copii, versuri de T. Istrati (2001); două romanţe pentru bariton şi pian,trandafir5 versuri de Dumitru Matcovschi şi Nicolai Costenco (1998); Frumusetea revederii, pentru cor de copii, versuri de T. Istrati (2001); Mi-e dor, Adio, pentru voce şi pian, versuri de L. Bârlădeanu (1997); Mică odă unei fete, pentru bas şi pian, versuri de Lucian Blaga (1995); patru lieduri pentru bariton şi pian, versuri de Mihai Eminescu (2005).

Sursă: Teodor Zgureanu. În: Calendar Naţional 2009. Biblioteca Naţională a RM. Ch., 2008, p. 141-142.

Bibliografie selectată

Opera muzicală:

Aici îmi e Patria : antologie de coruri mold. / alcăt. : M. Belîh, T. Zgureanu. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 226 p.

Cîntece : pentru voce şi pian / Mihai Kolsa ; red. muzical Teodor Zgureanu. – Ch. : Î.S. F.E.-„Tipografia Centrală”, 2010. – 100 p.

Cîntece populare moldoveneşti / alcăt. V. Galiţ, F. Zgureanu ; Ministerul Culturii al RSS Moldoveneşti. Casa Republicană a Creaţiei Populare. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1964. – 176 p.

Colo-n vale pe imaş : cântece pentru copii cu acompaniament de pian / Teodor Zgureanu ; cuv. înainte : S. Pojar. – Ch. : Ruxanda, 2007. – 32 p.

Coruri selecte / Teodor Zgureanu. – Ch. : Pontos, 2002. – 128 p.

Coruri / Teodor Zgureanu. – Ch. : Lit. artistică, 1986. – 112 p.

Creaţii corale / alcăt. : Teodor Zgureanu, Margareta Belâh. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 144 p.

Creaţii corale / Mihail Kolsa ; red. muz. Teodor Zgureanu ; red. lit. Ludmila Sobietsky. – Ch. : Colas Press, 2010. – 120 p.

Laudă harului divin : creaţii pentru voce şi pian / Teodor Zgureanu ; cuv. înainte de Emilia Moraru. – Ch. : Pontos, 2007. – 44 p.

Plaiul soarelui – Moldova : antologie-florilegiu de cântece pentru copii / Teodor Zgureanu ; cuv. înainte Gh. Mustea, Oxana Filip şi Angela Leiba. – Ch. : Pontos, 2010. – 160 p.

Renaissance : din repertoriul corului de cameră / alcăt. : Teodor Zgureanu. – Ch. : Hyperion, 1991. – 107 p.

din culegeri:

Baladă / prel. T. Zgureanu // Florilegiu folcloric : prel. folclorice pentru pian / sel. : S. Pojar ; prez. graf. : O. Podlujnaia. – Ch., 1992.

Ce culori pămîntul are? ; Luci, soare, luci / muz. : T. Zgureanu // Dreptatea izvorului : culegere de cîntece pentru copii / alcăt. : Şt. Andronic, Gr. Vieru ; prez. grafică : V. Melnic. – Ch., 1990.

Dorinţa ; Lacul / muz. : T. Zgureanu // Ah, cerut-am de la zodii : romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu / Mihai Eminescu ; sel., studiu, tab. cronol., red. : Serghei Pojar ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi, Eugeniu Doga, Constantin Rusnac. – Ch., 2001.

Izvoraşul ;  Cîte litere ştii? / muz. : T. Zgureanu, versuri : Gr. Vieru // Fluieraş de soc : cîntece pentru copii / alcăt. : Z. Tcaci, Gr. Vieru. – Ch., 1979.

La Moldova : [pentru cor şi pian] / versuri : A. Roşca, muz. : T. Zgureanu // Cîntare limbii materne : (culegere de cîntece pentru elevi) / alcăt. : Ştefan Andronic. – Ch. 1990.

Lacul / muz. : T. Zgureanu // La steaua : romanţe pe versuri de Mihai Eminescu / alcăt. : Serghei Pojar, Gleb Ceaikovski-Mereşanu. – Ch., 1989.

Lumina lină : [pentru cor de femei] ; Frunză verde, măr domnesc : [pentru solo tenor şi cor mixt a cappella] ; Iată lacul. Lună plină : [pentru cor mixt a cappella] / muz. : T. Zgureanu // Creaţii corale / alcăt. : Teodor Zgureanu, Margareta Belâh. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007.

Meditaţie : [pentru cor mixt şi percuţii] ; Ninge : [pentru cor mixt a cappella] / muz. : T. Zgureanu // Aici îmi e Patria : antologie de coruri mold. / alcăt. de M. Belîh, T. Zgureanu. – Ch., 1988.

Ninge ; Reminiscenţă ; Răstignire ; Limba maternă / muz. : T. Zgureanu // Coruri / alcăt. : T. Zgureanu. – Ch., 1995.

Omagiu răsăritului de soare : [pentru cor mixt a cappella] / versuri : T. Zgureanu // Coruri selecte / Teodor Zgureanu. – Ch., 2002.

Orice om = Может каждый : [pentru voce şi pian] / versuri : Gr. Vieru, muz. : T. Zgureanu // Curcubeul fermecat / alcăt. : Gr. Vieru, Z. Tcaci ; per. s mold. : V. Baltag. – Ch., 1981.

Peste drumul ţării / muz. : T. Zgureanu, versuri : I. Iachimov // Fluieraş de soc : cîntece pentru copii / alcăt. : Z. Tcaci, Gr. Vieru. – Ch., 1979.

Prietenie / vers. : A. Ciocanu, muz. : T. Zgureanu // Vino, mirare : Culegere de cîntece pentru copii / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru ; desene : A.P. Smîşleaev. – Ch., 1989.

Prietenie = Дружба ; Copii Moldovei mele = Дети моей Молдовы ; Amurg de vară = Летний закат / muz. : T. Zgureanu // Florile dalbe : culegere de cîntece pentru copii / alcăt. : Şt. Andronic, Gr. Vieru. – Ch., 1985.

Răstignire ; Pe-un pecior de plai : [pentru cor de femei a cappella] / muz. : T. Zgureanu // Renaissance : din repertoriul corului de cameră / alcăt. : Teodor Zgureanu. – Ch., 1991.

Rîndunica ; Piesă de concert ; Cîntec de leagăn ; Joc popular / muz. : T. Zgureanu // Crestomaţie pentru instrumente cu coarde şi arcuş (vioară, violoncel) cu acompaniment de pian : cl. 1-4 ale şc. de muzică / alcăt., prefăţător : N.V. Popel ; red. Z. Tcaci. – Ch., 1987.

Referinţe:

Moraru, Emilia. Clopote astrale : Compozitorul şi dirijorul Teodor Zgureanu. – Ch. : Pontos, 2004. – 151 p.

***

Buzilă, Serafim. Zgureanu Teodor // Buzilă, Se­rafim. Enciclopedia interpreţilor din Moldova. – Ch., 1999. – P. 484.

Guţanu, Luminiţa. Privire analitică asupra uverturii operei Decebal de Teodor Zgureanu = An analytical overview of the overture of the Decebal opera by Teodor Zgureanu // Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice. – 2009. – Nr 1-2. – 52-54.

Opera „Decebal” montată la Chişinău : [despre creaţia compozitorului Teodor Zgureanu şi a scriitorului Victor Teleucă] // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 24.

Teodor Zgureanu // Moldova: revistă de cultură și dialog social. – 2013. – Sept.-Oct.. – P. 48-49.

Zgureanu, Teodor // Ciobanu-Suhomlin, Irina. Repertoriul general al creaţiei muzicale din Republica Moldova (ultimele două decenii ale sec. XX) = The General Repertory of Musical Works (Last Two Decades of the 20-th Century). – Ch., 2006. P. – 309-322.

 

 

 

2 gânduri despre „Teodor Zgureanu – compozitor, dirijor de cor şi pedagog

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: